Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 146

Psalmul 146

Lăudaţi-L pe Domnul!

Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
    Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea;
        Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
Nu vă încredeţi în cei mari,
    în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână
    şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor
    şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
Creatorul cerurilor şi al pământului,
    al mării şi a tot ce cuprinde ea,
Păzitorul adevărului pe veci,
    Cel Ce susţine cauza celor asupriţi,
Cel Ce dă pâine celor flămânzi,
    Domnul Care eliberează prizonierii,
Domnul Care deschide ochii orbilor,
    Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi,
Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
    Domnul Care îi poartă de grijă străinului,
sprijină orfanul şi văduva,
    dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci,
    Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie!

Lăudaţi-L pe Domnul!