Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 144

Salimo la Davide.

1Atamandike Yehova Thanthwe langa,
    amene amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    zala zanga kumenya nkhondo.
Iye ndiye Mulungu wanga wachikondi ndi malo anga otetezedwa,
    linga langa ndi mpulumutsi wanga,
chishango changa mmene ine ndimathawiramo,
    amene amagonjetsa mitundu ya anthu pansi panga.

Inu Yehova, munthu nʼchiyani kuti mumamusamalira,
    mwana wa munthu kuti muzimuganizira?
Munthu ali ngati mpweya;
    masiku ake ali ngati mthunzi wosakhalitsa.

Ngʼambani mayiko akumwamba, Inu Yehova, ndipo tsikani pansi;
    khudzani mapiri kuti atulutse utsi.
Tumizani zingʼaningʼani ndi kubalalitsa adani;
    ponyani mivi yanu ndi kuwathamangitsa.
Tambasulani dzanja lanu kuchokera kumwamba;
    landitseni ndi kundipulumutsa,
ku madzi amphamvu,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzala ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

Ndidzakuyimbirani nyimbo yatsopano Inu Mulungu;
    ndidzakuyimbirani nyimbo pa zeze wa nsambo khumi,
10 kwa Iye amene amapambanitsa mafumu,
    amene amapulumutsa Davide mtumiki wake ku lupanga loopsa.

11 Landitseni ndi kundipulumutsa,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzaza ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

12 Ndipo ana aamuna pa chinyamata chawo
    adzakhala ngati mbewu yosamalidwa bwino,
ana athu aakazi adzakhala ngati zipilala
    zosemedwa bwino, zokongoletsera nyumba yaufumu.
13 Nkhokwe zathu zidzakhala zodzaza
    ndi zokolola za mtundu uliwonse.
Nkhosa zathu zidzaswana miyandamiyanda
    pa mabusa athu.
14     Ngʼombe zathu zidzanyamula katundu wolemera.
Sipadzakhala mingʼalu pa makoma,
    sipadzakhalanso kupita ku ukapolo,
    mʼmisewu mwathu simudzakhala kulira chifukwa cha mavuto.

15 Odala anthu amene adzalandira madalitso awa;
    odala anthu amene Mulungu wawo ndi Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 144

Psalmul 144

Al lui David

Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea,
    Cel Ce-mi deprinde mâinile pentru luptă
        şi degetele pentru război,
Binefăcătorul[a] meu, Fortăreaţa mea,
    Întăritura mea, Izbăvitorul meu,
Scutul meu, Cel în Care mă încred,
    Cel Care-mi supune poporul![b]

Doamne, ce este omul, ca să-Ţi pese de el,
    ce este fiul omului, ca să te gândeşti la el?
Omul este ca un abur,
    iar zilele lui sunt ca umbra care trece.

Doamne, apleacă-Ţi cerurile şi coboară;
    atinge munţii, ca să fumege!
Aprinde fulgerul şi împrăştie-i pe duşmanii mei;
    aruncă săgeţile Tale şi pune-i pe fugă!
Întinde-Ţi mâna din înălţime!
    Scapă-mă şi izbăveşte-mă
din apele cele mari,
    din mâna fiilor celui străin,
a căror gură vorbeşte nimicuri[c]
    şi a căror dreaptă este înşelătoare!

Dumnezeule, Îţi voi cânta un cântec nou,
    Îţi voi cânta cu lira cu zece corzi,
10 Ţie, Care le dai regilor biruinţa,
    Care îl scapi pe robul Tău, David, de sabia celui rău!
11 Numai scapă-mă, izbăveşte-mă
    din mâna fiilor celui străin,
a căror gură vorbeşte nimicuri
    şi a căror dreaptă este înşelătoare!

12 Atunci fiii noştri, în tinereţea lor, vor fi ca nişte plante
    bine crescute,
fetele noastre sunt ca nişte stâlpi sculptaţi
    care susţin[d] un palat.
13 Grânarele noastre vor fi pline,
    gemând de tot felul de roade;
turmele şi cirezile noastre ni se vor înmulţi cu miile
    şi cu zecile de mii pe păşunile noastre;
14         vitele noastre vor fi bine hrănite;[e]
nu vom avea parte nici de spărturi de ziduri,
    nici de înrobire,
        nici de ţipăt pe uliţele noastre.

15 Ferice de poporul care are parte de acestea!
    Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 144:2 Vezi nota de la 5:7
  2. Psalmii 144:2 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, MMM, Aquila, VUL, Siriacă: popoarele
  3. Psalmii 144:8 Sau: minciuni; şi în v. 11
  4. Psalmii 144:12 Sau: împodobesc
  5. Psalmii 144:14 Versul ebraic este nesigur