Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 144:1-15

Salimo 144

Salimo la Davide.

1Atamandike Yehova Thanthwe langa,

amene amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;

zala zanga kumenya nkhondo.

2Iye ndiye Mulungu wanga wachikondi ndi malo anga otetezedwa,

linga langa ndi mpulumutsi wanga,

chishango changa mmene ine ndimathawiramo,

amene amagonjetsa mitundu ya anthu pansi panga.

3Inu Yehova, munthu nʼchiyani kuti mumamusamalira,

mwana wa munthu kuti muzimuganizira?

4Munthu ali ngati mpweya;

masiku ake ali ngati mthunzi wosakhalitsa.

5Ngʼambani mayiko akumwamba, Inu Yehova, ndipo tsikani pansi;

khudzani mapiri kuti atulutse utsi.

6Tumizani zingʼaningʼani ndi kubalalitsa adani;

ponyani mivi yanu ndi kuwathamangitsa.

7Tambasulani dzanja lanu kuchokera kumwamba;

landitseni ndi kundipulumutsa,

ku madzi amphamvu,

mʼmanja mwa anthu achilendo,

8amene pakamwa pawo ndi podzala ndi mabodza,

amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

9Ndidzakuyimbirani nyimbo yatsopano Inu Mulungu;

ndidzakuyimbirani nyimbo pa zeze wa nsambo khumi,

10kwa Iye amene amapambanitsa mafumu,

amene amapulumutsa Davide mtumiki wake ku lupanga loopsa.

11Landitseni ndi kundipulumutsa,

mʼmanja mwa anthu achilendo,

amene pakamwa pawo ndi podzaza ndi mabodza,

amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

12Ndipo ana aamuna pa chinyamata chawo

adzakhala ngati mbewu yosamalidwa bwino,

ana athu aakazi adzakhala ngati zipilala

zosemedwa bwino, zokongoletsera nyumba yaufumu.

13Nkhokwe zathu zidzakhala zodzaza

ndi zokolola za mtundu uliwonse.

Nkhosa zathu zidzaswana miyandamiyanda

pa mabusa athu.

14Ngʼombe zathu zidzanyamula katundu wolemera.

Sipadzakhala mingʼalu pa makoma,

sipadzakhalanso kupita ku ukapolo,

mʼmisewu mwathu simudzakhala kulira chifukwa cha mavuto.

15Odala anthu amene adzalandira madalitso awa;

odala anthu amene Mulungu wawo ndi Yehova.

Korean Living Bible

시편 144:1-15

자기 백성을 보호하고

축복하시는 하나님

(다윗의 시)

1주는나의 반석 되시는

여호와를 찬양하라!

그가 전쟁을 위해 나를 훈련시켜

전투에 대비하게 하신다.

2여호와는 나를

사랑하는 하나님이시며

나의 요새시요

나를 보호하고 구하시는 분이시며

내 방패와

피난처가 되시는 분이시다.

그가 내 백성을 나에게

복종시키시는구나.

3여호와여, 사람이 무엇인데

주께서 그를 알아 주시며

인간이 무엇인데

그를 생각하십니까?

4사람은 한 번의 입김에 불과하고

그 사는 날이

지나가는 그림자 같습니다.

5여호와여, 하늘을 굽히고

내려오셔서

산에 닿는 순간 연기가 나게 하소서.

6번개를 보내 주의 대적을 흩으시고

주의 화살을 쏘아

그들이 달아나게 하소서.

7위에서 주의 손을 뻗쳐

나를 깊은 물에서 건지시고

외국 사람들의 손에서 구하소서.

8그들은 진실을 말하지 않으며

맹세를 하고서도

거짓말을 하는 자들입니다.

9하나님이시여,

내가 주께 새 노래를 부르며

열 줄 비파로 주께 찬송하겠습니다.

10주는 왕들에게 승리를 주시며

주의 종 다윗을 죽음의 칼날에서

구하시는 분이십니다.

11외국인들의 손에서

나를 구하시고 건지소서.

그들은 진실을 말하지 않으며

맹세를 하고서도

거짓말을 하는 자들입니다.

12젊은 우리 아들들은

잘 자란 나무 같으며

우리 딸들은 아름답게 다듬은

궁전 기둥 같으리라.

13우리 창고에는

온갖 곡식이 가득하며

우리 양은 들에서

천 마리 만 마리로 불어나고

14우리 수소는

무거운 짐을 실을 것이며

우리가 침략을 당하거나

포로로 잡혀가는 일이 없겠고

거리에서 부르짖는

소리가 없으리라.

15이런 백성은 복이 있으니

여호와를 하나님으로 삼는 백성이

복이 있으리라!