Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 138

Salimo la Davide.

1Ndidzakuyamikani Yehova ndi mtima wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zokutamandani pamaso pa “milungu.”
Ndidzagwada kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera
    ndipo ndidzayamika dzina lanu
    chifukwa cha chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu,
pakuti Inu mwakuza dzina lanu ndi mawu anu
    kupambana zinthu zonse.
Pamene ndinayitana, munandiyankha;
    munandisandutsa wamphamvu ndi wolimba mtima.

Mafumu onse a dziko lapansi akuyamikeni Yehova,
    pamene amva mawu a pakamwa panu.
Iwo ayimbe za njira za Yehova,
    pakuti ulemerero wa Yehova ndi waukulu.

Ngakhale kuti Yehova ngokwezeka, amasamalira odzichepetsa,
    koma anthu onyada amawadziwira chapatali.
Ngakhale ndiyende pakati pa masautso,
    mumasunga moyo wanga;
mumatambasula dzanja lanu kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga,
    mumandipulumutsa ndi dzanja lanu lamanja.
Yehova adzakwaniritsa cholinga chake pa ine;
    chikondi chanu chosasinthika Yehova, ndi chosatha
    musasiye ntchito ya manja anu.

New International Reader's Version

Psalm 138

Psalm 138

A psalm of David.

Lord, I will praise you with all my heart.
    In front of those who think they are gods
    I will sing praise to you.
I will bow down facing your holy temple.
    I will praise your name,
    because you are always loving and faithful.
You have honored your holy word
    even more than your own fame.
When I called out to you, you answered me.
    You made me strong and brave.

Lord, may all the kings on earth praise you
    when they hear about what you have decided.
Lord, may they sing about what you have done,
    because your glory is great.

Though the Lord is high above all, he cares for the lowly.
    Though he is in heaven above, he sees them on earth below.
Trouble is all around me,
    but you keep me alive.
You reach out your hand to put a stop to the anger of my enemies.
    With your powerful right hand you save me.
Lord, you will show that I was right to trust you.
    Lord, your faithful love continues forever.
    You have done so much for us, so don’t stop now.