Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 136

上帝的慈愛永遠長存

1你們要稱謝耶和華,
因為祂是美善的,
祂的慈愛永遠長存。
你們要稱謝萬神之神,
因為祂的慈愛永遠長存。
你們要稱謝萬主之主,
因為祂的慈愛永遠長存。

要稱謝那位獨行奇事的,
因為祂的慈愛永遠長存。
要稱謝那位用智慧創造諸天的,
因為祂的慈愛永遠長存。
要稱謝那位在水上鋪展大地的,
因為祂的慈愛永遠長存。
要稱謝那位創造日月星辰的,
因為祂的慈愛永遠長存。
祂讓太陽管理白晝,
因為祂的慈愛永遠長存。
祂讓月亮星辰管理黑夜,
因為祂的慈愛永遠長存。

10 要稱謝那位擊殺埃及人長子的,
因為祂的慈愛永遠長存。
11 祂帶領以色列人離開埃及,
因為祂的慈愛永遠長存。
12 祂伸出臂膀施展大能,
因為祂的慈愛永遠長存。
13 要稱謝那位分開紅海的,
因為祂的慈愛永遠長存。
14 祂引領以色列人走過紅海,
因為祂的慈愛永遠長存。
15 祂讓法老和他的軍兵葬身紅海,
因為祂的慈愛永遠長存。
16 要稱謝那位帶領其子民走過曠野的,
因為祂的慈愛永遠長存。
17 要稱謝那位擊殺強大君王的,
因為祂的慈愛永遠長存。
18 祂擊殺了大能的君王,
因為祂的慈愛永遠長存。
19 祂擊殺了亞摩利王西宏,
因為祂的慈愛永遠長存。
20 祂擊殺了巴珊王噩,
因為祂的慈愛永遠長存。
21 祂把他們的土地賜給祂的子民作產業,
因為祂的慈愛永遠長存。
22 祂把他們的土地賜給祂的僕人以色列人作產業,
因為祂的慈愛永遠長存。

23 祂眷顧處於卑賤境地的我們,
因為祂的慈愛永遠長存。
24 祂拯救我們脫離仇敵,
因為祂的慈愛永遠長存。
25 祂賜食物給眾生,
因為祂的慈愛永遠長存。

26 你們要稱謝天上的上帝,
因為祂的慈愛永遠長存。