Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 131

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mtima wanga siwodzikuza,
    maso anga siwonyada;
sinditengeteka mtima
    ndi zinthu zapamwamba ndi zodabwitsa.
Koma moyo wanga ndawutontholetsa
    ndi kuwukhalitsa chete ngati mwana amene amayi ake amuletsa kuyamwa,
    moyo wanga mʼkati mwanga uli ngati mwana amene amuletsa kuyamwa.

Yembekeza Yehova, iwe Israeli,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

The Message

Psalm 131

A Pilgrim Song

1God, I’m not trying to rule the roost,
    I don’t want to be king of the mountain.
I haven’t meddled where I have no business
    or fantasized grandiose plans.

I’ve kept my feet on the ground,
    I’ve cultivated a quiet heart.
Like a baby content in its mother’s arms,
    my soul is a baby content.

Wait, Israel, for God. Wait with hope.
    Hope now; hope always!