Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 13

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mpaka liti Yehova? Kodi mudzandiyiwala mpaka kalekale?
    Mpaka liti mudzandibisira nkhope yanu?
Ndidzalimbana ndi maganizo anga
    ndi kukhala ndi chisoni mu mtima mwanga tsiku lililonse mpaka liti?
    Mpaka liti adani anga adzandipambana?

Ndiyangʼaneni ndi kundiyankha, Inu Yehova Mulungu wanga.
    Walitsani maso anga kuti ndingafe;
mdani wanga adzati, “Ndamugonjetsa,”
    ndipo adani anga adzakondwera pamene ine ndagwa.

Koma ndikudalira chikondi chanu chosasinthika;
    mtima wanga umakondwera ndi chipulumutso chanu.
Ine ndidzayimbira Yehova
    pakuti wandichitira zokoma.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 13

Psalmul 13

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Până când, Doamne? Mă vei uita pentru totdeauna?
    Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
Până când să mă frământ în sufletul meu
    şi să găsesc zi de zi în inima mea întristare?
        Până când să mă tot biruie duşmanul meu?

Ia aminte la necazul meu, Doamne, Dumnezeul meu!
    Luminează-mi ochii, ca să nu mă apuce somnul morţii,
ca să nu zică duşmanul meu: „L-am biruit!“
    şi să nu se bucure prigonitorii mei când sunt doborât.

Dar eu mă încred în îndurarea Ta
    şi inima mea se bucură de mântuirea Ta.
Mă voi bucura în Domnul,
    căci El mi-a făcut bine!