Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 13

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mpaka liti Yehova? Kodi mudzandiyiwala mpaka kalekale?
    Mpaka liti mudzandibisira nkhope yanu?
Ndidzalimbana ndi maganizo anga
    ndi kukhala ndi chisoni mu mtima mwanga tsiku lililonse mpaka liti?
    Mpaka liti adani anga adzandipambana?

Ndiyangʼaneni ndi kundiyankha, Inu Yehova Mulungu wanga.
    Walitsani maso anga kuti ndingafe;
mdani wanga adzati, “Ndamugonjetsa,”
    ndipo adani anga adzakondwera pamene ine ndagwa.

Koma ndikudalira chikondi chanu chosasinthika;
    mtima wanga umakondwera ndi chipulumutso chanu.
Ine ndidzayimbira Yehova
    pakuti wandichitira zokoma.

The Message

Psalm 13

A David Psalm

11-2 Long enough, God
    you’ve ignored me long enough.
I’ve looked at the back of your head
    long enough. Long enough
I’ve carried this ton of trouble,
    lived with a stomach full of pain.
Long enough my arrogant enemies
    have looked down their noses at me.

3-4 Take a good look at me, God, my God;
    I want to look life in the eye,
So no enemy can get the best of me
    or laugh when I fall on my face.

5-6 I’ve thrown myself headlong into your arms—
    I’m celebrating your rescue.
I’m singing at the top of my lungs,
    I’m so full of answered prayers.