Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 129

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1“Andizunza kwambiri kuyambira ubwana wanga,”
    anene tsono Israeli;
“Andizunza kwambiri kuyambira ubwana wanga,
    koma sanandipambane.
Anthu otipula analima pa msana panga
    ndipo anapangapo mizere yayitali:
Koma Yehova ndi wolungama;
    Iye wandimasula ku zingwe za anthu oyipa.”

Onse amene amadana ndi Ziyoni
    abwezedwe pambuyo mwamanyazi.
Akhale ngati udzu womera pa denga la nyumba,
    umene umafota usanakule;
sungadzaze manja a owumweta
    kapena manja a omanga mitolo.
Odutsa pafupi asanene kuti,
    “Dalitso la Yehova lili pa inu;
    tikukudalitsani mʼdzina la Yehova.”

New International Reader's Version

Psalm 129

Psalm 129

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Here is what Israel should say.
    “My enemies have treated me badly ever since I was a young nation.
My enemies have treated me badly ever since I was a young nation.
    But they haven’t won the battle.
They have made deep wounds in my back.
    It looks like a field a farmer has plowed.
The Lord does what is right.
    Sinners had tied me up with ropes. But the Lord has set me free.”

May all those who hate Zion
    be driven back in shame.
May they be like grass that grows on the roof of a house.
    It dries up before it can grow.
There isn’t enough of it to fill a person’s hand.
    There isn’t enough to tie up and carry away.
May no one who passes by say to those who hate Zion,
    “May the blessing of the Lord be on you.
    We bless you in the name of the Lord.”