Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.

New Russian Translation

Psalms 125

Псалом 125

1Песнь восхождения.

Когда вернул Господь пленных на Сион,

мы были как бы во сне.

2Тогда уста наши были наполнены смехом,

и язык наш – пением.

Тогда говорили народы:

«Великие дела сотворил для них Господь».

3Великие дела сотворил для нас Господь,

и мы радовались.

4Верни нам благополучие, Господи,

как реки в пустыне Негев.

5Сеявшие со слезами

будут пожинать с возгласами радости.

6С плачем несущий суму с семенами

с радостью возвратится,

неся свои снопы.