Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 125

1Когда Вечный вернул благополучие Сиону,
    мы были как бы во сне.
Тогда мы смеялись
    и пели радостные песни.
Тогда говорили народы:
    «Великие дела сотворил для них Вечный».
Великие дела сотворил для нас Вечный,
    и мы полны радости.

Верни нам благополучие, Вечный,
    как высохшие русла рек в пустыне Негев
    вновь наполняются водой.
Сеявшие со слезами
    будут пожинать с радостью.
С плачем несущий суму с семенами
    с радостью возвратится,
    неся свои снопы.

Песнь восхождения, Сулеймана.