Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 125

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Amene amadalira Yehova ali ngati phiri la Ziyoni,
    limene silingagwedezeke koma ndi lokhala mpaka muyaya.
Monga mapiri azungulira Yerusalemu,
    momwemonso Yehova azungulira anthu ake
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Ndodo yaufumu ya anthu oyipa sidzakhala
    pa dziko limene lapatsidwa kwa anthu olungama,
kuti anthu olungamawo
    angachite nawonso zoyipa.

Yehova chitirani zabwino amene ndi abwino,
    amene ndi olungama mtima
Koma amene amatembenukira ku njira zokhotakhota,
    Yehova adzawachotsa pamodzi ndi anthu ochita zoyipa.

Mtendere ukhale pa Israeli.

Amplified Bible

Psalm 125

The Lord Surrounds His People.

A Song of [a]Ascents.

1Those who trust in and rely on the Lord [with confident expectation]
Are like Mount Zion, which cannot be moved but remains forever.

As the mountains surround Jerusalem,
So the Lord surrounds His people
From this time forth and forever.

For the scepter of wickedness shall not rest on the land of the righteous,
So that the righteous will not reach out their hands to do wrong.


Do good, O Lord, to those who are good
And to those who are upright in their hearts.

But as for those who turn aside to their crooked ways [in unresponsiveness to God],
The Lord will lead them away with those who do evil.
Peace be upon Israel.

Notas al pie

  1. Psalm 125:1 See Psalm 120 title note.