Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 124

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Akanapanda kukhala mbali yathu Yehova,
    anene tsono Israeli,
akanapanda kukhala mbali yathu Yehova,
    potiwukira anthuwo,
iwo atatipsera mtima,
    akanatimeza amoyo;
chigumula chikanatimiza,
    mtsinje ukanatikokolola,
madzi a mkokomo
    akanatikokolola.

Atamandike Yehova,
    amene sanalole kuti tikhale chakudya cha mano awo.
Moyo wathu wawonjoka ngati mbalame
    yokodwa mu msampha wa mlenje;
msampha wathyoka,
    ndipo ife tapulumuka.
Thandizo lathu lili mʼdzina la Yehova
    wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

New Living Translation

Psalm 124

Psalm 124

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

What if the Lord had not been on our side?
    Let all Israel repeat:
What if the Lord had not been on our side
    when people attacked us?
They would have swallowed us alive
    in their burning anger.
The waters would have engulfed us;
    a torrent would have overwhelmed us.
Yes, the raging waters of their fury
    would have overwhelmed our very lives.

Praise the Lord,
    who did not let their teeth tear us apart!
We escaped like a bird from a hunter’s trap.
    The trap is broken, and we are free!
Our help is from the Lord,
    who made heaven and earth.