Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 122

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndinakondwera atandiwuza kuti,
    “Tiyeni ku nyumba ya Yehova.”
Mapazi athu akuyima mʼzipata
    zako, Iwe Yerusalemu.

Yerusalemu anamangidwa ngati mzinda
    umene uli wothithikana pamodzi.
Kumeneko ndiye kumene kumapita mafuko,
    mafuko a Yehova,
umboni wa kwa Israeli,
    kuti atamande dzina la Yehova.
Kumeneko anayikako mipando yaufumu yachiweruzo,
    mipando yaufumu ya nyumba ya Davide.

Pemphererani mtendere wa Yerusalemu:
    “Iwo amene amakukonda iwe zinthu ziwayendere bwino.
Mukhale mtendere mʼkati mwa makoma ako,
    ndipo mʼnyumba zako zaufumu mukhale chitetezo.”
Chifukwa cha abale anga ndi abwenzi anga
    ndidzati, “Mtendere ukhale mʼkati mwako.”
Chifukwa cha Nyumba ya Yehova Mulungu wathu,
    ndidzakufunira zabwino.

King James Version

Psalm 122

1I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord.

Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.

Jerusalem is builded as a city that is compact together:

Whither the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord.

For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.

Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.

Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.

For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.

Because of the house of the Lord our God I will seek thy good.