Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 122

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndinakondwera atandiwuza kuti,
    “Tiyeni ku nyumba ya Yehova.”
Mapazi athu akuyima mʼzipata
    zako, Iwe Yerusalemu.

Yerusalemu anamangidwa ngati mzinda
    umene uli wothithikana pamodzi.
Kumeneko ndiye kumene kumapita mafuko,
    mafuko a Yehova,
umboni wa kwa Israeli,
    kuti atamande dzina la Yehova.
Kumeneko anayikako mipando yaufumu yachiweruzo,
    mipando yaufumu ya nyumba ya Davide.

Pemphererani mtendere wa Yerusalemu:
    “Iwo amene amakukonda iwe zinthu ziwayendere bwino.
Mukhale mtendere mʼkati mwa makoma ako,
    ndipo mʼnyumba zako zaufumu mukhale chitetezo.”
Chifukwa cha abale anga ndi abwenzi anga
    ndidzati, “Mtendere ukhale mʼkati mwako.”
Chifukwa cha Nyumba ya Yehova Mulungu wathu,
    ndidzakufunira zabwino.

Amplified Bible

Psalm 122

Prayer for the Peace of Jerusalem.

A Song of [a]Ascents. Of David.

1I was glad when they said to me,
“Let us go to the house of the Lord.”

Our feet are standing
Within your gates, O Jerusalem,

Jerusalem, that is built
As a city that is firmly joined together;

To which the [twelve] tribes go up, even the tribes of the Lord,
[As was decreed as] an ordinance for Israel,
To give thanks to the name of the Lord.

For there the thrones of judgment were set,
The thrones of the house of David.


Pray for the peace of Jerusalem:
“May they prosper who love you [holy city].

“May peace be within your walls
And prosperity within your palaces.”

For the sake of my brothers and my friends,
I will now say, “May peace be within you.”

For the sake of the house of the Lord our God [which is Jerusalem],
I will seek your (the city’s) good.

Notas al pie

  1. Psalm 122:1 See Psalm 120 title note.