Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;
    okhulupirika akusowa pakati pa anthu.
Aliyense amanamiza mʼbale wake;
    ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo
    ndi pakamwa paliponse podzikuza.
Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;
    pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu
    ndi kubuwula kwa anthu osowa,
Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,
    “Ndidzawateteza kwa owazunza.”
Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro
    monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,
    oyengedwa kasanu nʼkawiri.

Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo
    mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.
Oyipa amangoyendayenda ponseponse
    anthu akamayamikira zochita zawo.

King James Version

Psalm 12

1Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.

The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:

Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?

For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord; I will set him in safety from him that puffeth at him.

The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation for ever.

The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.