Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;
    okhulupirika akusowa pakati pa anthu.
Aliyense amanamiza mʼbale wake;
    ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo
    ndi pakamwa paliponse podzikuza.
Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;
    pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu
    ndi kubuwula kwa anthu osowa,
Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,
    “Ndidzawateteza kwa owazunza.”
Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro
    monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,
    oyengedwa kasanu nʼkawiri.

Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo
    mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.
Oyipa amangoyendayenda ponseponse
    anthu akamayamikira zochita zawo.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 12

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Как долго, Вечный? Неужели забыл Ты меня навеки?
    Как долго Ты будешь скрывать от меня Своё лицо?
Как долго будет переживание терзать мою душу
    и боль – ежедневно сокрушать моё сердце?
    Как долго врагу моему надо мной кичиться?

Посмотри на меня и ответь, Вечный, мой Бог.
    Глаза мои просветли,
    чтобы мне не уснуть смертным сном,
чтобы враг не сказал: «Я его превозмог»,
    и когда я паду, не радовались бы недруги мои.

Я уповаю на Твою милость,
    моё сердце возрадуется спасению Твоему.
Вечному буду петь,
    потому что Он благ ко мне.

Заб. 52

Дирижёру хора. Песнь Давуда.