Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;
    okhulupirika akusowa pakati pa anthu.
Aliyense amanamiza mʼbale wake;
    ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo
    ndi pakamwa paliponse podzikuza.
Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;
    pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu
    ndi kubuwula kwa anthu osowa,
Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,
    “Ndidzawateteza kwa owazunza.”
Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro
    monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,
    oyengedwa kasanu nʼkawiri.

Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo
    mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.
Oyipa amangoyendayenda ponseponse
    anthu akamayamikira zochita zawo.

Amplified Bible

Psalm 12

God, a Helper against the Treacherous.

To the Chief Musician; [a]set an octave below. A Psalm of David.

1Save and help and rescue, Lord, for godly people cease to be,
For the faithful vanish from among the sons of men.

They speak deceitful and worthless words to one another;
With flattering lips and a double heart they speak.

May the Lord cut off all flattering lips,
The tongue that speaks great things [in boasting];

Who have said, “With our tongue we will prevail;
Our lips are our own; who is lord and master over us?”

“Because of the devastation of the afflicted, because of the groaning of the needy,
Now I will arise,” says the Lord; “I will place him in the safety for which he longs.”


The words and promises of the Lord are pure words,
Like silver refined in an earthen furnace, purified seven times.

You, O Lord, will preserve and keep them;
You will protect him from this [evil] generation forever.

The wicked strut about [in pompous self-importance] on every side,
As vileness is exalted and baseness is prized among the sons of men.

Notas al pie

  1. Psalm 12:1 Or possibly on the eight-stringed lyre; meaning uncertain.