Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 116

Psalmul 116

Îl iubesc pe Domnul, căci El ascultă
    glasul meu, cererile mele.
Pentru că Şi-a plecat urechea spre mine,
    Îl voi chema în toate zilele mele.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii
    şi mă cuprinseseră sudorile Locuinţei Morţilor;
        eram copleşit de necaz şi de durere.
Dar am chemat Numele Domnului, zicând:
    Doamne, Te rog, izbăveşte-mi sufletul!“

Domnul este îndurător şi drept,
    Dumnezeul nostru este milostiv.
Domnul păzeşte pe cei neştiutori[a];
    eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
    căci Domnul ţi-a făcut bine!
Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte,
    ochii – de lacrimi,
        şi picioarele – de poticnire,
astfel că voi putea umbla înaintea Domnului
    pe pământul celor vii!
10 Am crezut, chiar dacă am continuat să spun:
    „Sunt foarte nenorocit!“
11 În neliniştea mea ziceam:
    „Orice om este mincinos!“

12 Dar cum I-aş putea răsplăti Domnului
    toate binefacerile Lui faţă de mine?
13 Voi ridica cupa izbăvirilor
    şi voi chema Numele Domnului.
14 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea poporului Său.

15 Preţioasă este în ochii Domnului
    moartea[b] credincioşilor Săi.
16 Doamne, Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt,
    ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale[c],
        şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17 Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire
    şi voi chema mereu Numele Domnului.
18 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea întregului Său popor,
19 în curţile Casei Domnului,
    în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 116:6 Vezi nota de la 19:7
  2. Psalmii 116:15 Vezi şi Ps. 72:14
  3. Psalmii 116:16 Sau: credincios fiu al Tău