Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 114

1Pamene Israeli anatuluka mu Igupto,
    nyumba ya Yakobo kuchoka ku mtundu wa anthu a chiyankhulo chachilendo,
Yuda anasanduka malo opatulika a Mulungu,
    Israeli anasanduka ufumu wake.

Nyanja inaona ndi kuthawa,
    mtsinje wa Yorodani unabwerera mʼmbuyo;
mapiri analumphalumpha ngati nkhosa zazimuna,
    timapiri ngati ana ankhosa.

Nʼchifukwa chiyani iwe unathawa?
    iwe mtsinje wa Yorodani unabwereranji mʼmbuyo?
inu mapiri, munalumphalumphiranji ngati nkhosa zazimuna,
    inu timapiri, ngati ana ankhosa?

Njenjemera pamaso pa Ambuye iwe dziko lapansi,
    pamaso pa Mulungu wa Yakobo,
amene anasandutsa thanthwe kukhala chitsime,
    thanthwe lolimba kukhala akasupe a madzi.

Amplified Bible

Psalm 114

God’s Rescue of Israel from Egypt.

1When Israel came out of Egypt,
The house of Jacob from a people of strange language,

Judah became His sanctuary,
And Israel His dominion.


The [Red] Sea [a]looked and fled;
The Jordan turned back.

The mountains leaped like rams,
The [little] hills, like lambs.

What ails you, O sea, that you flee?
O Jordan, that you turn back?

O mountains, that you leap like rams,
O [little] hills, like lambs?


Tremble, O earth, at the presence of the Lord,
At the presence of the God of Jacob (Israel),

Who turned the rock into a pool of water,
The flint into a fountain of water.

Notas al pie

  1. Psalm 114:3 Some of the ancient rabbis said that the sea saw God’s right hand placed on Moses. Others said that it saw God’s name (YHWH) engraved on Moses’ staff.