Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 112

1Tamandani Yehova.

Wodala munthu amene amaopa Yehova,
    amene amakondwera kwambiri ndi malamulo ake.

Ana ake adzakhala amphamvu mʼdziko;
    mʼbado wa olungama mtima udzadalitsidwa.
Kulemera ndi chuma zili mʼnyumba yake,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Ngakhale mu mdima kuwala kumatulukira olungama mtima;
    wokoma mtima, wachifundo ndi wowongoka mtima.
Zinthu zabwino zidzabwera kwa iye amene amapereka mowolowamanja ndi wokongoletsa mwaufulu,
    amene amachita ntchito yake mwachilungamo.

Ndithu sadzagwedezeka;
    munthu wolungama sadzayiwalika mpaka muyaya.
Saopa akamva zoyipa zimene zachitika;
    mtima wake ndi wokhazikika ndipo amadalira Yehova.
Mtima wake ndi wotetezedwa, sadzakhala ndi mantha;
    potsiriza pake adzayangʼana adani ake mwachipambano.
Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,
    chilungamo chake chimanka mpaka muyaya;
    nyanga yake idzakwezedwa mwaulemu.

10 Munthu woyipa adzaona zimenezi ndipo adzapsa mtima;
    adzakukuta mano ake ndipo adzasungunuka.
    Zolakalaka za anthu oyipa sizidzachitika konse.

Korean Living Bible

시편 112

하나님을 섬기는 사람의 복

1여호와를 찬양하라!
여호와를 두려워하며
그의 명령에 순종하기를
기뻐하는 자는 복이 있다.
그의 자녀들이 땅에서
부강할 것이니
정직한 자의 후손들이
복을 받으리라.
그의 집에는
부요와 재물이 있을 것이며
그의 의로운 행위는
영원히 남으리라.
정직한 자에게는
흑암 가운데서도 빛이 비치니
그 빛은 어질고 인자하며
의로운 자를 위한 것이다.
남에게 아낌없이 빌려 주며
자기 일을
정직하게 수행하는 자에게는
모든 일이 잘 될 것이다.
그는 결코 흔들리지 않을 것이니
의로운 사람은 영원히 기억되리라.
그는 불길한 소식을
두려워하지 않을 것이니
확실한 믿음을 가지고
여호와를 신뢰하기 때문이다.
그는 마음이 든든하여
아무것도 두려워하지 않을 것이며
자기 원수들이 패하는 것을
끝내 보게 될 것이다.
그가 가난한 사람들을
후하게 구제해 주었으니
그의 의로운 행위가
영원히 남을 것이며
[a]그는 유력하고
존경받는 사람이 될 것이다.
10 악인은 이것을 보고 분노하며
이를 갈면서 소멸될 것이니
악인의 희망은 좌절되리라.

Notas al pie

  1. 112:9 원문에는 ‘그 뿔이 영화로이 들리리로다’