Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 112

1Tamandani Yehova.

Wodala munthu amene amaopa Yehova,
    amene amakondwera kwambiri ndi malamulo ake.

Ana ake adzakhala amphamvu mʼdziko;
    mʼbado wa olungama mtima udzadalitsidwa.
Kulemera ndi chuma zili mʼnyumba yake,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Ngakhale mu mdima kuwala kumatulukira olungama mtima;
    wokoma mtima, wachifundo ndi wowongoka mtima.
Zinthu zabwino zidzabwera kwa iye amene amapereka mowolowamanja ndi wokongoletsa mwaufulu,
    amene amachita ntchito yake mwachilungamo.

Ndithu sadzagwedezeka;
    munthu wolungama sadzayiwalika mpaka muyaya.
Saopa akamva zoyipa zimene zachitika;
    mtima wake ndi wokhazikika ndipo amadalira Yehova.
Mtima wake ndi wotetezedwa, sadzakhala ndi mantha;
    potsiriza pake adzayangʼana adani ake mwachipambano.
Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,
    chilungamo chake chimanka mpaka muyaya;
    nyanga yake idzakwezedwa mwaulemu.

10 Munthu woyipa adzaona zimenezi ndipo adzapsa mtima;
    adzakukuta mano ake ndipo adzasungunuka.
    Zolakalaka za anthu oyipa sizidzachitika konse.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 112

敬畏上帝者必蒙福

1你们要赞美耶和华!
敬畏耶和华、乐于遵行祂命令的人有福了!
他的子孙在世上必兴盛,
正直人的后代必蒙福。
他的家财丰厚,
他的公义永存。
黑暗中必有光照亮正直人,
照亮有恩慈、好怜悯、行公义的人。
慷慨借贷,
行事公正的人必亨通。
他必永不动摇,
义人必永远蒙眷顾。
他不怕恶讯,
他坚定地信靠耶和华。
他心里镇定自若,毫不害怕,
他终必战胜仇敌。
他慷慨施舍,周济穷人;
他的仁义永远长存;
他必充满力量,得享尊荣。
10 恶人见状,必然恼怒,
咬牙切齿,气绝身亡。
恶人的盼望必破灭。