Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111:1-10

Salimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse

mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

2Ntchito za Yehova nʼzazikulu;

onse amene amakondwera nazo amazilingalira.

3Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,

ndipo chilungamo chake ndi chosatha.

4Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;

Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.

5Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;

amakumbukira pangano lake kwamuyaya.

6Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,

kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.

7Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;

malangizo ake onse ndi odalirika.

8Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,

ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.

9Iyeyo amawombola anthu ake;

anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya

dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;

onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.

Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111:1-10

Psalmul 111Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).

1Lăudați‑L pe Domnul!1 Ebr.: Hallelu Yah!

Îi voi mulțumi Domnului din toată inima mea,

în sfatul celor drepți și în comunitate!

2Mari sunt lucrările Domnului;

ele sunt cercetate de toți cei ce găsesc plăcere în ele.

3Plină de măreție și splendoare este lucrarea Lui,

iar dreptatea Lui rămâne pe vecie.

4El a făcut minuni spre aducere-aminte.

Domnul este plin de har și milostiv!

5El dă hrană celor ce se tem de El;

El Își aduce întotdeauna aminte de legământul Său.

6El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,

dându‑le drept moștenire posesiunile neamurilor.

7Lucrările mâinilor Sale sunt credincioșie și judecată;

toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,

8sunt întărite pe veci de veci,

fiind făcute în credincioșie și dreptate.

9El a trimis poporului Său răscumpărarea;

Și‑a decretat legământul pe vecie.

Sfânt și de temut este Numele Lui!

10Teama de Domnul este începutul înțelepciunii.

Toți cei ce fac aceste lucruri10 Cu referire, probabil, la legământ (v. 9) și la teama de Domnul. au un discernământ bun.

Lauda Lui rămâne pe vecie.