Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.

New American Standard Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1[a]Praise [b]the Lord!
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the assembly.
Great are the works of the Lord;
They are [c]studied by all who delight in them.
[d]Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.
He has made His [e]wonders [f]to be remembered;
The Lord is gracious and compassionate.
He has given [g]food to those who [h]fear Him;
He will remember His covenant forever.
He has made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.

The works of His hands are [i]truth and justice;
All His precepts are [j]sure.
They are upheld forever and ever;
They are performed in [k]truth and uprightness.
He has sent redemption to His people;
He has [l]ordained His covenant forever;
Holy and [m]awesome is His name.
10 The [n]fear of the Lord is the beginning of wisdom;
A good understanding have all those who [o]do His commandments;
His praise endures forever.

Notas al pie

 1. Psalm 111:1 Or Hallelujah! I will
 2. Psalm 111:1 Heb Yah
 3. Psalm 111:2 Lit sought out
 4. Psalm 111:3 Lit Splendor and majesty
 5. Psalm 111:4 I.e. wonderful acts
 6. Psalm 111:4 Lit a memorial
 7. Psalm 111:5 Lit prey
 8. Psalm 111:5 Or revere
 9. Psalm 111:7 Or faithfulness
 10. Psalm 111:7 Or trustworthy
 11. Psalm 111:8 Or faithfulness
 12. Psalm 111:9 Lit commanded
 13. Psalm 111:9 I.e. inspiring reverence
 14. Psalm 111:10 Or reverence for
 15. Psalm 111:10 Lit do them