Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.

Korean Living Bible

시편 111

놀라운 일을 행하시는 여호와

1여호와를 찬양하라!
내가 여호와의 백성이
모인 자리에서 진심으로
그에게 감사하리라.
여호와께서
행하시는 일이 크시니
이 일을 기뻐하는 자들이
다 이것을 연구하는구나.
그가 행하시는 모든 일이
영광스럽고 위엄이 있으며
그의 의는 영원하다.
그는 자기가 행한 놀라운 일을
사람들이 기억하도록 하셨으니
여호와는 은혜스럽고
자비로운 분이시다.
여호와는
자기를 두려워하는 자에게
양식을 주시며
항상 그의 약속을 잊지 않으신다.
그가 자기 백성에게
다른 민족의 땅을 주심으로
그들에게 능력을 보여 주셨다.

그가 행하시는 일이
신실하고 공정하니
그의 교훈은 신뢰할 만하며
진리와 의로 행하신 것이니
영원히 확실하다.
여호와께서
자기 백성을 구원하시고
그들과 영원한 계약을 세우셨으니
그 이름이 거룩하고 위엄이 있구나.
10 여호와를
두려워하는 것이
지혜의 첫걸음이다.
그의 교훈을 따르는 자가
다 좋은 지각을 얻게 되니
그는 영원히
찬양을 받으실 분이시다.