Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 11

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Yehova ine ndimathawiramo.
    Nanga mungathe bwanji kunena kwa ine kuti,
    “Thawira ku phiri lako ngati mbalame.
Pakuti taona oyipa akunga mauta awo;
    ayika bwino mivi yawo pa zingwe za uta,
pobisala pawo kuti alase
    olungama mtima.
Tsono ngati maziko awonongeka,
    olungama angachite chiyani?”

Yehova ali mʼNyumba yake yoyera;
    Yehova ali pa mpando wake waufumu kumwamba.
Iye amayangʼanitsitsa ana a anthu;
    maso ake amawayesa.
Yehova amayesa olungama,
    koma moyo wake umadana ndi oyipa,
    amene amakonda zachiwawa.
Iye adzakhuthulira pa oyipa
    makala amoto ndi sulufule woyaka;
    mphepo yotentha idzakhala yowayenera.

Pakuti Yehova ndi wolungama,
    Iye amakonda chilungamo;
    ndipo anthu olungama adzaona nkhope yake.

Amplified Bible

Psalm 11

The Lord a Refuge and Defense.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1In the Lord I take refuge [and put my trust];
How can you say to me, “Flee like a bird to your mountain;

For look, the wicked are bending the bow;
They take aim with their arrow on the string
To shoot [by stealth] in darkness at the upright in heart.

“If the foundations [of a godly society] are destroyed,
What can the righteous do?”


The Lord is in His holy temple; the Lord’s throne is in heaven.
His eyes see, His eyelids test the children of men.

The Lord tests the righteous and the wicked,
And His soul hates the [malevolent] one who loves violence.

Upon the wicked (godless) He will rain coals of fire;
Fire and [a]brimstone and a dreadful scorching wind will be the portion of their cup [of doom].

For the Lord is [absolutely] righteous, He loves righteousness (virtue, morality, justice);
The upright shall see His face.

Notas al pie

  1. Psalm 11:6 I.e. burning sulfur.