Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 1

BUKU LOYAMBA

Masalimo 1–41

1Wodala munthu
    amene satsatira uphungu wa anthu ochimwa,
kapena kuyima mʼnjira ya anthu oyipa,
    kapena kukhala mʼmagulu a anthu onyoza.
Koma chikondwerero chake chili mʼmalamulo a Yehova
    ndipo mʼmalamulo akewo amalingaliramo usana ndi usiku.
Iye ali ngati mtengo wodzalidwa mʼmbali mwa mitsinje ya madzi,
    umene umabereka zipatso zake pa nyengo yake
ndipo masamba ake safota.
    Chilichonse chimene amachita amapindula nacho.
Sizitero ndi anthu oyipa!
    Iwo ali ngati mungu
    umene umawuluzidwa ndi mphepo.
Kotero anthu oyipa sadzatha kuyima pa chiweruzo,
    kapena anthu ochimwa mu msonkhano wa anthu olungama.

Pakuti Yehova amayangʼanira mayendedwe a anthu olungama,
    koma mayendedwe a anthu oyipa adzawonongeka.

New International Reader's Version

Psalm 1

BOOK I

Psalms 1–41

Psalm 1

Blessed is the person who obeys the law of the Lord.
    They don’t follow the advice of evil people.
They don’t make a habit of doing what sinners do.
    They don’t join those who make fun of the Lord and his law.
Instead, the law of the Lord gives them joy.
    They think about his law day and night.
That kind of person is like a tree that is planted near a stream of water.
    It always bears its fruit at the right time.
Its leaves don’t dry up.
    Everything godly people do turns out well.

Sinful people are not like that at all.
    They are like straw
    that the wind blows away.
When the Lord judges them, their life will come to an end.
    Sinners won’t have any place among those who are godly.

The Lord watches over the lives of godly people.
    But the lives of sinful people will lead to their death.