Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Levitiko 1

Nsembe Zopsereza

126 Yehova anayitana Mose mu tenti ya msonkhano. Iye anati, “Aliyense wa inu ngati abwera ndi nsembe kwa Yehova kuchokera pa ziweto zake, choperekacho chikhale ngʼombe, nkhosa kapena mbuzi.

“ ‘Ngati munthu apereka nsembe yopsereza ya ngʼombe, ikhale yayimuna yopanda chilema. Aziyipereka pa khomo la tenti ya msonkhano, kuti Yehova alandire. Munthuyo asanjike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopserezayo, ndipo idzalandiridwa kuti ikhale yopepesera machimo ake. Pambuyo pake aphe ngʼombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ansembe, ana a Aaroni, atenge magazi ake ndi kuwawaza mbali zonse za guwa lansembe limene lili pa khomo la tenti ya msonkhano. Munthuyo asende nsembe yopserezayo ndi kuyidula nthulinthuli. Ndipo ana a Aaroni, wansembe uja asonkhe moto pa guwa ndi kuyalapo nkhuni pa motopo. Kenaka ana a Aaroni, wansembe uja, ayike nthuli za nyamayo, mutu wake pamodzi ndi mafuta omwe pa nkhuni zimene zili paguwapo. Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe awotche nyama yonse paguwapo. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chowotcha pa moto, cha fungo lokomera Yehova.

10 “ ‘Koma ngati chopereka cha nsembe yopserezayo ndi nkhosa kapena mbuzi kuchokera pa ziweto zake, munthuyo apereke yayimuna yopanda chilema. 11 Ayiphere kumpoto kwa guwa, pamaso pa Yehova, ndipo ana a Aaroni amene ndi ansembe, awaze magazi ake mbali zonse za guwalo. 12 Kenaka ayidule nyamayo nthulinthuli, ndipo wansembe ayike nthulizo pa guwa, atengenso mutu ndi mafuta omwe, ndipo ayike zonsezi pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. 13 Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe abwere nazo zonse ndi kuzitentha pa guwa. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chotentha pa moto, fungo lokomera Yehova.

14 “ ‘Koma ngati chopereka kwa Yehova ndi nsembe yopsereza ya mbalame, ndiye ikhale njiwa kapena mawunda. 15 Wansembe abwere nayo ku guwa, ayidule mutu moyipotola ndi kutentha mutuwo pa guwa. Magazi ake awathire pansi kuti ayenderere pambali pa guwa. 16 Iye achotse chithokomiro pamodzi ndi nthenga zake zomwe ndi kuzitaya ku malo wotayirako phulusa, kummawa kwa guwalo. 17 Kenaka ayingʼambe pakati, koma asachotse mapiko. Ndipo wansembe ayiwotche pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. Imeneyi ndi nsembe yopsereza, yowotcha pa moto ndiponso ya fungo lokomera Yehova.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Левит 1

Жертва всесожжения

1Вечный[a] позвал Мусу и говорил с ним из шатра встречи. Он сказал:

– Обратись к исраильтянам и скажи им: «Если кто-то из вас приносит Вечному в жертву скот, то пусть это будет животное из крупного или мелкого скота.

Если приношение – это всесожжение из крупного скота, то пусть жертвующий принесёт в жертву самца без изъяна. Пусть он поставит жертву у входа в шатёр встречи, чтобы она была принята Вечным. Пусть жертвующий положит руки на голову жертвы всесожжения, и она будет принята от его лица, чтобы очистить его от грехов. Пусть он заколет молодого быка перед Вечным, а сыновья Харуна, священнослужители, принесут кровь и окропят со всех сторон жертвенник, который находится у входа в шатёр встречи. Пусть жертвующий снимет шкуру с туши жертвы всесожжения и разрежет её на куски. Сыновья священнослужителя Харуна разложат дрова и разведут на жертвеннике огонь. Затем священнослужители, сыновья Харуна, разложат куски вместе с головой и жиром животного на жертвеннике, на горящих дровах. Пусть жертвующий вымоет требуху и ноги жертвы, а священнослужитель сожжёт их на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному.

10 Если приношение – это всесожжение из мелкого скота, из овец или из коз, то пусть жертвующий принесёт в жертву самца без изъяна. 11 Пусть он заколет его с северной стороны жертвенника перед Вечным, а священнослужители, сыновья Харуна, окропят кровью самца жертвенник со всех сторон. 12 Пусть жертвующий разрежет тушу на куски, а священнослужитель разложит их вместе с головой и жиром на горящих дровах жертвенника. 13 Пусть он вымоет требуху и ноги жертвы, а священнослужитель принесёт их и сожжёт на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному.

14 Если приношение Вечному – это всесожжение из птиц, то пусть жертвующий принесёт в жертву горлицу или молодого голубя. 15 Пусть священнослужитель принесёт птицу к жертвеннику, свернёт ей голову и сожжёт её на жертвеннике; кровь надо выцедить в стороне от жертвенника. 16 Пусть он вынет зоб и перья и бросит их к восточной стороне жертвенника, туда, где пепел. 17 Взяв птицу за крылья, пусть он вскроет её, но не до конца, а потом сожжёт на горящих дровах жертвенника. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Вечному».

Notas al pie

  1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.