Chinese Contemporary Bible (Traditional)

雅各書 1

1我是作上帝和主耶穌基督奴僕的雅各,問候散居各地的十二支派的人。

信心和忍耐

我的弟兄姊妹,當你們遭遇各種磨煉的時候,都要認為是喜樂的事。 要知道你們的信心經過考驗會產生堅忍。 你們要堅忍到底,使你們纯全、完備、毫無缺欠。

如果你們誰缺少智慧,就當求慷慨施恩、不責備人的上帝,上帝必賜給他智慧。 6-8 但他要憑信心毫不疑惑地祈求,因為疑惑的人三心二意,行事為人沒有定見,就像海上隨風翻騰的波濤,這種人從主那裡什麼也得不到。

卑微的弟兄高升,應當快樂。 10 富有的弟兄降卑,也要快樂,因為他會像花草一樣衰殘。 11 驕陽升起,草就乾枯,花也凋謝,美麗就消失了。富有的人在忙忙碌碌中也會如此衰殘。

12 在試煉中能夠忍耐到底的人有福了,因為他若經得起考驗,就會得到主應許賜給愛祂之人的生命冠冕。 13 當人受到誘惑時,不可說:「是上帝在誘惑我。」因為上帝不受邪惡的誘惑,也不誘惑人。 14 其實每個受到誘惑的人都是受自己的私慾慫恿和誘惑。 15 私慾懷了胎,便生出罪,罪一旦長成,便帶來死亡。

16 我親愛的弟兄姊妹,不要上當受騙。 17 一切良善的施予和完美的恩賜都是從天上,從眾光之父那裡來的。祂不像轉動的影子變幻無常。 18 祂按照自己的旨意,藉著真道重生了我們,使我們在祂所造的萬物之中好像初熟的果實。

聽道與行道

19 我親愛的弟兄姊妹,請記住:每個人都要快快地聽,慢慢地說,慢慢地動怒。 20 因為人的憤怒不能成就上帝的公義。 21 所以你們要除去所有的污穢和一切的惡習,謙卑地領受那已經栽種在你們心裡、能救你們靈魂的真道。

22 你們要行道,不要只是聽道,自己欺騙自己。 23 因為人聽道而不行道,就像照鏡子一樣, 24 看過後就走了,隨即忘記了自己的容貌。 25 但詳細查考那使人得自由的全備律法並且持之以恆的人,不是聽了就忘,而是身體力行,這樣的人必在他所行的事上蒙福。

26 如果有人自以為虔誠,卻不勒住自己的舌頭,就等於是自己欺騙自己,他的所謂虔誠也毫無價值。 27 在父上帝看來,純潔無暇的虔誠是指照顧患難中的孤兒寡婦,並且不讓自己被世俗玷污。

Nkwa Asem

Yakobo 1

1Saa krataa yi fi me Yakobo a meyɛ Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo somfo nkyɛn.

Mikyia mmusuakuw dumien a wɔahwete no nyinaa.

Gyidi ne nyansa

Anuanom, sɛ sɔhwɛ bi ba mo akwan mu a, momma mo ani nnye efisɛ, sɛ mo gyidi tumi gyina sɔhwɛ no ano a, ɛno ansa na munya boasetɔ. Momma boasetɔ no ntena mo mu daa nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ pɛ a biribiara ho nhia mo.

Sɛ nyansa ho hia mo mu bi a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mpae srɛ Onyankopɔn na ɔbɛma no bi, efisɛ, Onyankopɔn fi ayamye ne adom mu ma obiara nea ehia no no kwa. Na sɛ worebɔ mpae a, ɛsɛ sɛ wugye di a wunnye ho akyinnye. Obiara a ogye akyinnye no te sɛ ɛpo asorɔkye a mframa bɔ no kɔ baabiara a ɛpɛ. Ɛnsɛ sɛ saa onipa no susuw sɛ obenya biribiara afi Awurade nkyɛn; n’adwene yɛ no ntanta a ontumi nsi biribiara pi.

Ohia ne ahonya

Sɛ Onyankopɔn ma onua hiani so a, ɛsɛ sɛ n’ani gye, 10 na ɔdefo a wɔbrɛ no ase no nso saa ara. Efisɛ, ɔdefo no twam kɔ sɛ wuram afifide bi. 11 Owia pue de ne hyew no hyew afifide no ma n’ahoɔfɛ no sɛe. Saa ara na wɔbɛsɛe ɔdefo no bere a ogu so redi ne dwuma no.

Sɔhwɛ

12 Nhyira nka onipa a onya gyidi wɔ amanehunu mu, efisɛ, ɔno na obenya akyɛde a Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ ama wɔn a wɔdɔ no no. 13 Sɛ saa sɔhwɛ no to obi a, ɛnsɛ sɛ ɔka se, “Saa sɔhwɛ yi fi Onyankopɔn.” Efisɛ, ɔbonsam rentumi nsɔ Onyankopɔn nhwɛ, na ɔno ara Onyankopɔn ankasa nso nsɔ obi nhwɛ. 14 Na sɛ onipa twe ne ho na ɔno ara n’akɔnnɔ yi no a, na ayɛ sɔhwɛ ama no. 15 Na sɛ akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne, na bɔne no nyin a ɛwo owu. 16 Me nuanom adɔfo, mommma wɔnnnaadaa mo.

17 Akyɛde pa ne akyɛde a ɛyɛ pɛ nyinaa fi soro; efi Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro hann no nkyɛn na ɛba. Ɔnsesa sɛ sunsumma. 18 Ofi ne pɛ mu nam nokware a ɛwɔ asɛm no mu no so woo yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yebedi kan wɔ abɔde nyinaa mu.

Otie ne ɔyɛ

19 Me nuanom adɔfo, monkae sɛ ɛsɛ sɛ mo mu biara tie no ntɛm na ɔnyɛ nyaa nkasa na ɔnyɛ nyaa mfa abufuw. 20 Onipa abufuw no mma onnya Onyankopɔn trenee no. 21 Ɛno nti, montwe mo ho mfi afide ne atirimɔden ho. Momfa mo ho mma Onyankopɔn na asɛm a odua wɔ mo koma mu a ebegye mo nkwa no munnye.

22 Munntie asɛm no sɛ atiefo kwa, na mmom monyɛ asɛm no yɛfo. 23 Obiara a otie asɛm no na ɔmfa nni dwuma no te sɛ obi a ɔhwɛ ahwehwɛ mu na ohu sɛnea ɔte. 24 Ɔhwɛ ne ho wɔ ahwehwɛ no mu yiye na sɛ ofi ahwehwɛ no anim ara pɛ a, ne werɛ fi nea ohui no nyinaa. 25 Nanso obiara a ɔhwɛ mmara pa a wɔahyɛ a ɛma onipa de ne ho, na odi so, na otie, na ne werɛ mfi, na ɔde di dwuma no, Onyankopɔn behyira saa onipa no wɔ biribiara a ɔyɛ mu.

26 Sɛ obi susuw sɛ ɔyɛ Onyamesomfo na wanto ne tɛkrɛma nnareka a, ne nyamesom no ho nni mfaso na ɔdaadaa ne ho nso. 27 Nea Agya Onyankopɔn fa no sɛ ɛyɛ nyamesom pa no ni: kɔhwɛ nyisaa ne akunafo wɔ wɔn ahohia mu, na yi wo ho fi nneɛma porɔwee ho.