Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 90

卷四:詩篇90—106

上帝與世人

上帝的僕人摩西的祈禱。

1主啊,
你是我們世世代代的居所。
群山尚未誕生,
大地和世界還未形成,
從亙古到永遠,你是上帝。
你叫人歸回塵土,
說:「世人啊,歸回塵土吧。」
在你眼中,
千年如一日,又如夜裡的一更。
你像急流一般把世人沖走,
叫他們如夢消逝。
他們像清晨的嫩草,
清晨還生機盎然,
傍晚就凋謝枯萎。
你的怒氣使我們滅亡,
你的憤怒使我們戰抖。
你知道我們的罪惡,
對我們隱秘的罪瞭若指掌。
我們活在你的烈怒之下,
一生就像一聲歎息飛逝而去。
10 我們一生七十歲,
強壯的可活八十歲,
但人生最美好的時光也充滿勞苦和愁煩,
生命轉瞬即逝,
我們便如飛而去。
11 誰明白你憤怒的威力?
有誰因為明白你的烈怒而對你心存敬畏呢?
12 求你教導我們明白人生有限,
使我們做有智慧的人。
13 耶和華啊,我還要苦候多久呢?
求你憐憫你的僕人。
14 求你在清晨以慈愛來滿足我們,
使我們一生歡喜歌唱。
15 你使我們先前經歷了多少苦難和不幸的歲月,
求你也賜給我們多少歡樂的歲月。
16 求你讓僕人們看見你的作為,
讓我們的後代看見你的威榮。
17 願主——我們的上帝恩待我們,
使我們所做的亨通,
使我們所做的亨通。

Nkwa Asem

Nnwom 90

NKYƐM A ƐTO SO ANAN

NNWOM 90-106

Onyankopoɔn ne onipa

1O Awurade, wo na daa nyinaa woayɛ yɛn tenabea. Ansa na wɔrebɛbɔ nkoko anaa wiase no, na woyɛ Onyankopɔn teasefo, na wobɛyɛ Onyankopɔn daa daa.

Woka kyerɛ onipa se ɔnkɔ ne tebea dedaw mu. Wosesaa no ma ɔbɛyɛɛ mfutuma. Mfe apem yɛ wo sɛ da koro. Wofa no sɛ nnera a etwaam no; anaa anadwo mu dɔnhwerew tiaa bi. Wosoaa yɛn kɔe sɛ nsuyiri; yɛntena hɔ nkyɛ sɛ ɔdae mpo. Yɛte sɛ afifide a yɛyɛ frɔmm anɔpa na enyin na ɛyɛ fɛfɛ na ɛwo na ewu anwummere. W’abufuw asɛe yɛn. W’abufuw abɔ yɛn hu. Wode yɛn bɔne gu w’anim; wuhu yɛn kokoam bɔne nyinaa. W’abufuw twa yɛn nkwa nna so; ɛpa te sɛ asomsɛm.

10 Yɛn mfirihyia mu nna, emu wɔ mfe aduɔson, na sɛ ɛboro so a, na ɛredu aduɔwɔtwe, na emu ahohoahoade yɛ ɔhaw ne awerɛhow. Ɛnkyɛ na nkwa asa na yɛkɔ. 11 Hena na waka w’abufuw mu tumi nyinaa ahwɛ da? Hena na onim ehu ko a ɛwɔ w’abufuw mu?

12 Ma yenhu yɛn nna kan sɛnea ɛte, na yɛanya nyansa koma. 13 W’abufuw bɛkyɛ akosi bere bɛn? O Awurade, hu w’asomfo mmɔbɔ! 14 Anɔpa biara, fa wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no hyɛ yɛn mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛto dwom na yɛn ani agye wɔ yɛn nkwanna nyinaa mu. 15 Mprempren, ma yɛn ahotɔ te sɛ nea mfe a yɛwɔ ahoyeraw mu no woma yedii awerɛhow no pɛ. 16 Ma yɛn a yɛyɛ w’asomfo nhu wo nneyɛe a tumi wɔ mu no, na ma yɛn asefo nhu w’anuonyam mu tumi no. 17 Awurade yɛn Nyankopɔn, wo nhyira mmra yɛn so. Nea yɛyɛ biara, ma ɛnyɛ ye.