Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 69

祈求上帝拯救的禱告

大衛作的詩,交給樂長,調用「百合花」。

1上帝啊,求你拯救我,
因為洪水快把我淹沒;
我深陷泥沼,無法站穩腳;
我落入深淵,被洪流淹沒。
我連連呼救,已聲嘶力竭;
我期盼上帝的幫助,望眼欲穿。
無故恨我的人不計其數,
無故害我的仇敵勢力強大,
逼我償還我沒有偷過的東西。
上帝啊,你知道我的愚昧,
我的罪惡也瞞不過你。
主——萬軍之耶和華啊,
求你不要使等候你的人因我而受辱;
以色列的上帝啊,
求你不要讓信靠你的人因我而蒙羞。
我為了你的緣故遭受辱罵,
羞辱滿面。
我的弟兄視我為陌生人,
我的手足看我為外人。
我對你的殿充滿炙熱的愛,
辱罵你之人的辱罵都落在我身上。
10 我悲傷禁食,
他們就羞辱我。
11 我披上麻衣,
他們就譏笑我。
12 我成了街談巷議的話題,
醉漢作歌取笑我。

13 可是,耶和華啊,
在你悅納人的時候,
我向你禱告。
上帝啊,
求你以你的大愛和信實拯救我。
14 求你救我脫離泥沼,
不要讓我沉下去;
求你救我脫離恨我的人,
使我離開深淵。
15 求你不要讓洪水淹沒我,
深淵吞滅我,
墳墓吞噬我。

16 耶和華啊,求你答應我的禱告,
因為你充滿慈愛和良善;
求你以無限的憐憫眷顧我。
17 求你不要掩面不理你的僕人。
我正身陷困境,
求你快快答應我。
18 求你前來拯救我,
把我從仇敵手中救贖出來。
19 你知道我受的辱罵、欺凌和羞辱,
你看到了我仇敵的所作所為。
20 他們的辱罵使我心碎,
令我絕望無助。
我渴望有人同情,卻沒有一個;
期望有人安慰,卻無一人。
21 他們給我苦膽當食物,
又拿醋給我解渴。

22 願他們面前的宴席變為網羅,
成為他們的陷阱。
23 願他們眼目昏暗,無法看見;
願他們哆哆嗦嗦,直不起腰來。
24 求你把烈怒傾倒在他們身上,
將怒氣撒向他們。
25 願他們的家園一片荒涼,
願他們的帳篷無人居住。
26 因為他們迫害你擊打過的人,
嘲笑你所打傷之人的痛苦。
27 求你清算他們的種種罪行,
不要讓他們有份於你的拯救之恩。
28 願他們的名字從生命冊上被抹去,
不得和義人的名字列在一起。
29 上帝啊,
我陷入痛苦和憂傷,
求你拯救我,保護我。
30 我要用歌聲讚美上帝的名,
以感恩的心尊崇祂。
31 這要比獻上有蹄有角的公牛等祭牲更討耶和華喜悅。
32 卑微的人看見這一切就歡喜快樂,
願你們尋求上帝的人精神振奮。
33 耶和華垂聽窮苦人的祈求,
不輕看祂被囚的子民。
34 願天地都讚美祂,
願海和其中的一切都讚美祂!
35 因為上帝必拯救錫安,
重建猶大的城邑。
祂的子民要住在那裡,
擁有那片土地。
36 祂僕人的後裔要承受那地方為業,
凡愛祂的人都要住在那裡。

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 69

Pangamuyo sang Tawo nga Ginahingabot

1Luwasa ako, O Dios, kay pareho ako sa tawo nga daw malumos na.
Daw sa nagasalop ako sa madalom nga lutak kag wala ako sing may matungtungan.
Daw ara ako sa madalom nga tubig kag ginatabunan sang mga balod.
Nakapoy na ako sa pagpangayo sang bulig kag masakit na ang akon tutunlan.
Nagapalangdulom na ang akon panulok sa pagpaabot sang imo bulig, O Dios ko.

Madamo ang nagakontra kag luyag magpatay sa akon nga wala sing kabangdanan.
Mas madamo pa sila sa akon buhok.
Ginapilit nila ako sa pag-uli sang mga butang nga wala ko ginkawat.
Nahibaluan mo, O Dios, ang akon mga kabuangan;
ang akon mga sala wala matago sa imo.
O Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Dios sang Israel,
kabay pa nga indi mahuy-an ang mga nagasalig kag nagadangop sa imo tungod sa akon.
Kay tungod sa imo ginainsulto kag ginapakahuy-an ako.
Pareho ako sang dumuluong sa akon mga kadugo;
daw estranghero ako sa akon mga utod.
Tungod sang akon pagpakamahal sa imo templo,[a] ginalaglag[b] ako.
Ang mga insulto sang mga tawo sa imo ginbatyag ko.
10 Kon nagahibi ako kag nagapuasa, ginapakahuy-an nila ako.
11 Kon nagasuksok ako sang sako sa pagpakita nga nagapangasubo ako, ginayaguta nila ako.
12 Ginalibak ako sang mga tawo nga nagapulungko sa puwertahan sang siyudad,
kag ang mga hubog nagakumpuso sang mga pangyaguta nga mga kanta parte sa akon.
13 Pero nagapangamuyo ako sa imo, Ginoo.
Sa tion nga kaluoyan mo ako, sabta ang akon pangamuyo suno sa imo dako nga gugma sa akon.
Tungod nga matutom ka sa pagluwas,
14 buligi ako nga indi ako magsalop sa lutak.
Luwasa ako sa mga nagakontra sa akon nga daw sa ginaluwas mo ako sa madalom nga tubig.
15 Indi pagtuguti nga tabunan ako sang mga balod ukon mapatay ako.
16 Sabta ako, Ginoo, tungod sang imo kaayo kag gugma sa akon.
Talupangda ako suno sa imo dako nga kaluoy sa akon.
17 Indi ka magpanago sa akon nga imo alagad.
Sabta ako gilayon kay ara ako sa kalisod.
18 Palapit ka sa akon kag luwasa ako sa akon mga kaaway.
19 Nakahibalo ka mismo kon daw ano ang pagpakahuya kag pagpang-insulto nila sa akon.
Nakita mo ang tanan ko nga mga kaaway.
20 Nasakitan ako sang ila pagpakahuya sa akon
kag naglain ang akon buot.
Nagpaabot ako nga kaluoyan, pero wala gid sing may naluoy sa akon.
Nagpaabot ako nga lipayon, pero wala gid sing may naglipay sa akon.
21 Ginbutangan nila sang hilo ang akon pagkaon,
kag sang gin-uhaw ako ginhatagan nila ako sang langgaw.
22 Kabay pa nga ang ila mga punsyon magadala sang kalaglagan sa ila kag sa ila mga bisita.
23 Kabay pa nga mabulag sila kag magkurog[c] permi.
24 Ipakita ang imo kaakig sa ila, Ginoo.
Dakpa sila sa imo kaugot.
25 Kabay pa nga pabay-an na lang ang ila mga ginaestaran,
kag wala na sing may mag-estar sa ila mga tolda.
26 Kay ginahingabot nila ang mga tawo nga imo ginasilutan,
kag ginakutsokutso nila ang ila pag-antos.
27 Idugang pa gid ina sa ila mga sala kag indi sila pagluwasa.
28 Panasa ang ila mga ngalan sa libro nga ginalistahan sang mga buhi;[d]
indi sila paglistaha upod sa mga matarong.
29 Nasakitan ako kag nagaantos,
gani protektari ako, O Dios, paagi sa pagluwas sa akon.

30 Dayawon ko ang Dios paagi sa kanta.
Padunggan ko siya nga may pagpasalamat.
31 Mas makapalipay ini sa Ginoo sang sa mga halad nga baka.
32 Kon makita ini sang mga kubos, malipay sila;
ang mga nagadangop sa Dios magalig-on.
33 Ginapamatian sang Ginoo ang mga kubos
kag wala niya ginakalimtan ang iya katawhan nga ginbihag.

34 Dayawa ninyo ang Dios, tanan kamo nga ara sa kalangitan, sa kalibutan, kag sa kadagatan.
35 Kay luwason sang Dios ang Zion,[e]
kag patindugon niya liwat ang mga banwa sang Juda.
Kag magaestar dira ang iya katawhan kag magapanag-iya sang sina nga duta.
36 Ang mga kaliwat sang iya mga alagad amo ang magapanubli sang sina nga duta;
ang mga nagahigugma sa iya magaestar dira.

Notas al pie

  1. 69:9 templo: sa literal, balay.
  2. 69:9 ginalaglag: ukon, malaglag.
  3. 69:23 magkurog: Amo ini sa Hebreo. Sa Septuagint, magbuluktot.
  4. 69:28 sang mga buhi: ukon, sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan.
  5. 69:35 Zion: ukon, Jerusalem.