Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 63

渴慕上帝

大衛在曠野時作的詩。

1上帝啊,你是我的上帝,
我迫切地尋求你!
在乾旱荒涼之地,
我的心渴慕你,渴慕你!
我曾在你的聖所瞻仰你的榮面,
目睹你的權能和榮耀。
你的慈愛比生命更寶貴,
我的嘴唇要讚美你。
我一生都要讚美你,
奉你的名舉手禱告。
我心滿意足,如享盛宴,
唱起歡快的歌讚美你。
我躺在床上的時候思念你,
整夜地思想你。
因為你是我的幫助,
我在你翅膀的蔭庇下歡歌。
我的心依戀你,
你的右手扶持我。
那些圖謀毀滅我的人必下到陰間。
10 他們必喪身刀下,
成為豺狼的食物。
11 但王要因上帝而歡欣,
凡信靠祂的人必歡喜快樂,
說謊者的口必被封住。

Nkwa Asem

Nnwom 63

Onyankopɔn ho anigyina

1O Onyankopɔn, woyɛ me Nyankopɔn na m’ani agyina wo. Me nipadua nyinaa hwehwɛ wo te sɛ asase a ɛso awo na srade ne nsu nni mu. Wo ho sukɔn de me kra. Ma minhu wo wɔ Kronkron mu Kronkron hɔ; ma minhu sɛ woyɛ ɔkɛse ne onuonyamfo. Wo dɔ a wodɔ daa no ye sen nkwa ankasa mpo, enti mɛkamfo wo. Sɛ mete ase yi, mɛda wo ase. Mɛma me nsa so abɔ wo mpae. Me kra bedidi na amee na mɛto anigye nnwom ayi wo ayɛ.

Meda mpa so nyinaa, mekae wo. Anadwo nyinaa, midwen wo ho efisɛ, daa woyɛ me boafo. Wo ntaban ase nwini mu na mɛto anigye dwom. Me bata wo ho na wo nsa hwɛ me so yiye. Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no bɛkɔ asaman ase pɛɛ. 10 Wobekum wɔn wɔ ɔko mu na mpataku awe wɔn nam. 11 Esiane sɛ Onyankopɔn ma no nkonim nti, ɔhene no benya ahosɛpɛw. Wɔn a wɔhyɛ bɔ wɔ Onyankopɔn din mu no bɛkamfo no, nanso atorofo ano de, wɔbɛto mu.