Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 139

上帝的全知和佑護

大衛的詩,交給樂長。

1耶和華啊,你洞察我的內心,
知道我的一切。
我或坐下或起來,你都知道,
你從遠處就知道我的心思意念。
我或外出或躺臥,你都瞭解,
你熟悉我的一切行為。
耶和華啊,我話未出口,
你已洞悉一切。
你在我前後護衛著我,
以大能的手保護我。
這一切實在是太奇妙,
太深奧了,我無法明白。

我去哪裡可躲開你的靈?
我跑到哪裡可避開你的面?
我若升到天上,你在那裡;
我若下到陰間,你也在那裡。
縱使我乘著晨風飛到遙遠的海岸居住,
10 就是在那裡,
你的手必引導我,
你大能的手必扶持我。
11 我想,黑暗一定可以遮蔽我,
讓我四圍變成黑夜。
12 然而,即使黑暗也無法遮住你的視線。
在你看來,黑夜亮如白晝,
黑暗與光明無異。
13 你創造了我,
使我在母腹中成形。
14 我稱謝你,
因為你創造我的作為是多麼奇妙可畏,
我心深深知道。
15 我在隱秘處被造、在母腹中成形的時候,
你對我的形體一清二楚。
16 我的身體還未成形,
你早已看見了。
你為我一生所定的年日,
我還沒有出生就已經記在你的冊子上了。
17 耶和華啊,
你的意念對我來說是何等寶貴,何等浩博!
18 我若數算,它們比海沙還多。
我醒來的時候,
依然與你在一起。
19 耶和華啊,願你殺戮惡人!
嗜血成性的人啊,你們走開!
20 他們惡言頂撞你,
你的仇敵褻瀆你的名。
21 耶和華啊,
我憎恨那些憎恨你的人,
我厭惡那些攻擊你的人。
22 我恨透了他們,
我視他們為敵人。
23 上帝啊,求你鑒察我,
好知道我的內心;
求你試驗我,好知道我的心思。
24 求你看看我裡面是否有邪惡,
引導我走永恆的道路。

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 139

Ang Bug-os nga Ihibalo kag Pag-atipan sang Dios

1Ginoo, gin-usisa mo ako gani kilala mo ako.
Nahibaluan mo kon nagapungko ako ukon nagatindog.
Bisan ara ka sa malayo nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahunahuna.
Ginatan-aw mo ako sa akon pag-obra kag pagpahuway.
Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo.
Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, nahibaluan mo na ang akon inughambal.
Ginalibutan mo ako,
kag ginaprotektaran mo ako sang imo gahom.
Ang imo nahibaluan parte sa akon tama gid ka makatilingala;
indi ko gid ini matungkad.
Diin bala ako makapalagyo sa imo Espiritu?[a]
Diin bala ako makakadto nga wala ikaw?
Kon magsaka man ako sa langit, didto ikaw;
kon magkadto man ako sa lugar sang mga patay, didto man ikaw.
Kon magkadto man ako pasidlangan ukon mag-estar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan,
10 didto ka gihapon sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa akon.

11 Halimbawa, pangabayon ko ang kadulom sa pagtabon sa akon,
ukon ang kasanag nga nagalibot sa akon nga mangin gab-i.
12 Pero bisan ang kadulom indi madulom para sa imo,
kag ang gab-i pareho lang kasanag sang adlaw.
Kay ang kadulom kag ang kasanag pareho lang sa imo.

13 Kilala mo ako kay ikaw ang naghimo sang akon bug-os nga kabuhi.
Ikaw ang nagporma sa akon sa tiyan sang akon iloy.
14 Ginadayaw ko ikaw kay makatilingala gid ang paghimo mo sa akon.
Makatilingala ang imo mga binuhatan, kag nahibaluan ko gid ina.
15 Nakita mo ang akon mga tul-an sang ginporma ako sing tago sa sulod sang tiyan sang akon iloy.[b]
16 Nakita mo na ako bisan wala pa ako maporma.
Ang gintalana nga mga inadlaw nga magakabuhi ako nasulat na sa imo libro, bisan wala pa ini magsugod.
17 O Dios, indi ko matungkad ang imo ginahunahuna;[c]
puwerte ini kadamo.
18 Kon isipon ko ini, madamo pa ini sang sa balas.
Kon magbugtaw ako ang akon hunahuna ara gihapon sa imo.

19 O Dios, kabay pa nga pamatyon mo ang mga malaot!
Kabay pa nga magpalagyo sa akon ang mga manugpatay sang tawo.
20 Nagahambal sila sing malain parte sa imo.
Sila nga imo mga kaaway nagamitlang sang imo ngalan sa wala sing pulos.
21 Ginoo, ginakainitan ko ang mga nagakainit sa imo.
Ginakangil-aran ko ang mga nagakontra sa imo.
22 Puwerte gid ang akon kainit sa ila;
ginakabig ko sila nga akon mga kaaway.

23 Usisaa ako, O Dios, agod mahibaluan mo ang akon tagipusuon.
Tilawi ako, agod mahibaluan mo ang akon ginahunahuna.
24 Tan-awa kon may malaot ako nga pagginawi
kag tuytuyi ako sa dalan nga dapat nakon agihan hasta san-o.

Notas al pie

  1. 139:7 Espiritu: ukon, espiritu; ukon, gahom.
  2. 139:15 sa sulod… iloy: sa literal, sa kadadalman sang duta.
  3. 139:17 indi… ginahunahuna: ukon, daw ano kabilidhon para sa akon ang imo ginahunahuna.