Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 116

感謝拯救之恩

1我愛耶和華,
因為祂垂聽了我的呼求和禱告。
因為祂垂聽我的祈求,
我一生都要向祂禱告。
死亡的繩索纏繞我,
陰間的恐怖籠罩我,
我被困苦和憂愁淹沒。
於是,我求告耶和華,
說:「耶和華啊,求你拯救我。」
耶和華仁慈、公義,
我們的上帝充滿憐憫。
耶和華保護心地單純的人,
危難之時祂救了我。
我的心啊,再次安寧吧,
因為耶和華恩待你。
祂救我的性命脫離死亡,
止住我眼中的淚水,
使我雙腳免於滑倒。
我要在世上事奉耶和華。
10 我相信,所以才說:
「我受盡了痛苦。」
11 我曾驚恐地說:
「人人都說謊。」
12 我拿什麼報答耶和華賜給我的一切恩惠呢?
13 我要為耶和華的拯救之恩而舉杯稱頌祂的名。
14 我要在耶和華的子民面前還我向祂許的願。

15 耶和華的眼目顧惜祂聖民的死亡。
16 耶和華啊!我是你的僕人,
是你的僕人,是你婢女的兒子。
你除去了我的鎖鏈。
17 我要向你獻上感恩祭,
呼求你的名。
18-19 我要在耶路撒冷,
在耶和華的殿中,
在耶和華的子民面前還我向祂許的願。

你們要讚美耶和華!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.