Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 109

患難中的苦訴

大衛的詩歌,交給樂長。

1我所讚美的上帝啊,
求你不要沉默不語。
因為邪惡和詭詐的人開口攻擊我,
用謊言譭謗我。
他們惡言惡語地圍著我,
無緣無故地攻擊我。
我愛他們,他們卻控告我,
但我為他們禱告。
他們對我以惡報善,
以恨報愛。
求你差惡人攻擊我的仇敵,
派人站在他右邊控告他。
當他受審時,
願他被判為有罪,
他的禱告也算為罪過。
願他的年日短少,
願別人取代他的職位。
願他的孩子失去父親,
妻子成為寡婦。
10 願他的孩子流浪行乞,
被趕出自己破敗的家。
11 願債主奪取他所有的財產,
陌生人搶走他的勞動成果。
12 願無人向他施恩,
無人同情他的孤兒。
13 願他斷子絕孫,
他的姓氏傳不到下一代。
14 願耶和華記住他祖輩的罪惡,
不除去他母親的罪過。
15 願耶和華永不忘記他的罪惡,
把他從世上剷除。
16 因為他毫無仁慈,
迫害困苦、貧窮和傷心的人,
置他們於死地。
17 他喜歡咒詛人,
願咒詛臨到他;
他不喜歡祝福人,
願祝福遠離他。
18 他咒詛成性,
願咒詛如水侵入他的身體,
如油浸透他的骨頭。
19 願咒詛不離其身,
如同身上的衣服和腰間的帶子。
20 願耶和華這樣報應那些誣告我,
以惡言攻擊我的人。
21 主耶和華啊,
求你因自己的名恩待我,
因你的美善和慈愛拯救我。
22 因為我貧窮困苦,
內心飽受創傷。
23 我像黃昏的日影一樣消逝,
如蝗蟲一般被抖落。
24 禁食使我雙腿發軟,
瘦骨嶙峋。
25 仇敵都嘲笑我,
他們看見我就連連搖頭。
26 我的上帝耶和華啊,
求你幫助我,施慈愛拯救我,
27 讓他們都看見這是你耶和華的作為。
28 任憑他們咒詛吧,
你必賜福給我。
攻擊我的人必蒙羞,
你的僕人必歡喜。
29 願誣告我的人滿面羞辱,
無地自容。
30 我要竭力頌揚耶和華,
在眾人面前讚美祂。
31 因為祂保護貧窮的人,
拯救他們脫離置他們於死地的人。

Het Boek

Psalmen 109

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Mijn God, die ik loof,
blijf niet langer zwijgen.
Mijn tegenstanders hebben
bedrieglijke taal tegen mij gesproken,
dingen die tegen uw wil ingaan.
Zij liegen.
De haat druipt van hun woorden af
en zij zijn opstandig tegen mij,
zonder enige reden.
Ik heb hen liefgehad,
maar als dank keren zij zich tegen mij.
Ik wend mij echter tot U,
alleen door gebed wil ik dit oplossen.
In plaats van goed
spreken zij kwaad over mij
en geven mij haat
als beloning voor al mijn liefde.
Stel een ongelovige rechter
over mijn tegenstander aan
en laat de aanklager naast hem staan.
Laat het hof hem maar schuldig verklaren.
Zijn gebed wordt hem tot zonde.
Laat hem jong sterven
en laat een ander zijn taak overnemen.
Zijn kinderen zullen wezen worden
en zijn vrouw gaat het leven verder als weduwe door.
10 Laten zijn kinderen maar overal ronddwalen
en bedelen voor de kost,
zij zullen overal weggejaagd worden.
11 De man bij wie hij schulden heeft,
zal zijn bezit opeisen,
laten vreemdelingen maar plunderen
wat hij met veel moeite bij elkaar verzamelde.
12 Ik hoop dat er niemand is
die hem nog enige liefde bewijst,
dat niemand zorgt
voor zijn tot wees geworden kinderen.
13 Zijn nageslacht moet worden uitgeroeid,
zijn naam mag in de volgende generatie al niet meer bestaan.
14 De zonden van zijn ouders en voorouders
moeten de Here voor ogen blijven staan.
15 Laat de Here Zich deze voortdurend herinneren,
want dan zal Hij elke herinnering aan hen vernietigen.
16 Want mijn tegenstander piekerde er niet over
om wie dan ook maar liefde te bewijzen.
Integendeel, hij vervolgde de armen,
de ellendigen en de zwakken om hen te doden.
17 Laten de vloeken die hij zo graag uitsprak
maar over hemzelf komen.
Hij wilde niet over de zegen praten:
laat die nu dan ook maar ver van hem blijven.
18 De vloek was als een mantel om hem heen:
laat die hem nu helemaal vervullen,
tot hij er ziek van wordt.
19 Laat die vloek nu maar helemaal om hem heen zijn,
als een riem die hij dag en nacht draagt.
20 Ik hoop dat de Here mijn tegenstanders
op deze manier zal belonen,
dat dit zal gebeuren
met ieder die kwaad van mij spreekt.
21 Here, mijn God, wilt U met mij omgaan
tot eer van uw naam?
Red mij toch, want ik weet
hoe groot uw goedheid en liefde zijn.
22 Zelf ben ik er ellendig aan toe
en ik ben arm.
Mijn hart ligt als een gewond dier in mijn lichaam.
23 Als een langer wordende schaduw
zal ik straks verdwijnen,
ik word weggeschud
alsof ik een lastige sprinkhaan ben.
24 Doordat ik niet eet,
trillen mijn knieën
en ik ben mager geworden.
25 Ik ben een bespotting voor anderen.
Wie mij ziet,
bekijkt mij hoofdschuddend.
26 Here, mijn God,
help mij toch en bevrijd mij.
Dat past immers bij uw goedheid en uw liefde?
27 Dan zullen anderen erkennen
dat U dit hebt gedaan.
Here, zij zullen dan zeggen
dat uw hand mij behulpzaam was.
28 Ook al vervloeken zij mij,
wilt U mij zegenen?
En als zij zich boven mij willen stellen,
wilt U hen dan te schande zetten?
Laat ik mij in U verheugen.
29 Overdek mijn tegenstanders met schaamte
en laat hun schande hen omhullen.
30 Zelf zal ik hardop de Here loven en prijzen,
velen zullen het horen.
31 Want God helpt de armen
en verlost hen van hun onderdrukkers.