Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 107

卷五:詩篇107—150

稱謝上帝的美善

1你們要稱謝耶和華,
因為祂是美善的;
祂的慈愛永遠長存。
2-3 耶和華救贖的人,
就是祂從敵人手中救贖出來、
從東西南北招聚的人,
都要稱謝祂。
他們在曠野中飄泊,居無定所,
又饑又渴,陷入絕境。
他們在危難中呼求耶和華,
祂就拯救他們脫離困境,
帶領他們走直路,
到可居住的城邑。
他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
因為祂滿足乾渴的人,
以美食餵飽饑餓的人。
10 有些人坐在黑暗裡,
在死亡的陰影下,
被鐵鏈捆綁,
痛苦不堪。
11 因為他們違背上帝的話,
藐視至高者的旨意,
12 所以上帝用苦役使他們順服,
他們跌倒也無人扶助。
13 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華就拯救他們脫離困境。
14 祂帶領他們脫離黑暗和死亡的陰影,
斷開他們的鎖鏈。
15 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
16 因為祂打碎了銅門,
砍斷了鐵閂。
17 有些人愚頑,
因自己的悖逆和罪惡而受苦,
18 食慾全消,幾近死亡。
19 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華便拯救他們脫離困境。
20 祂一發令,就醫治了他們,
救他們脫離死亡。
21 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
22 他們當向祂獻上感恩祭,
歡然歌頌祂的作為。
23 有些人乘船在汪洋大海上經商,
24 他們看見了耶和華的作為,
看見了祂在深海所行的奇事。
25 祂一聲令下,
狂風大作,巨浪滔天。
26 他們的船隻忽而被拋向半空,
忽而落入深淵,
他們嚇得面無人色,
27 東倒西歪,如同醉漢,
束手無策。
28 於是,他們在患難中呼求耶和華,
耶和華便拯救他們脫離困境。
29 祂使狂風止息,海浪平靜。
30 他們因風平浪靜而歡喜,
祂帶領他們到所嚮往的港灣。
31 他們當稱謝耶和華的慈愛,
稱謝祂為世人所行的奇事。
32 他們當在眾人面前尊崇祂,
在眾首領面前讚美祂。
33 祂使江河變成荒漠,
水泉變成乾地,
34 叫沃土變成荒涼的鹽鹼地,
因為那裡的居民邪惡。
35 祂叫荒漠水塘遍佈,
使旱地甘泉湧流。
36 祂使饑餓的人住在那裡,
建造可安居的城邑,
37 耕種田地,栽植葡萄園,
收成豐碩。
38 祂賜福給他們,
使他們人丁興旺,
牲口有增無減。
39 後來他們在壓迫、患難和痛苦的煎熬下人口減少,
地位卑下。
40 祂使貴族蒙羞受辱,
漂流在荒蕪之地。
41 但祂搭救貧苦的人脫離苦難,
使他們家族興旺,多如羊群。
42 正直人看見就歡喜,
邪惡人都啞口無言。
43 有智慧的人都當留心這些事,
思想耶和華的慈愛。

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 107

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Ihambal ninyo ina, kamo nga iya ginluwas sa kamot sang mga kaaway.
Kay gintipon niya kamo halin sa mga duta sa sidlangan, nakatundan, aminhan, kag bagatnan.

May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan;
indi nila makita ang alagyan pakadto sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.[a]
Gin-gutom sila kag gin-uhaw, kag daw mapatay na sila.
Sa ila nga kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
Gintuytuyan niya sila sa dalan nga deretso sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.[b]
Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang mga ginagutom.

10 May mga tawo nga ginpriso nga ginakadenahan
kag nagapungko sila sa madulom gid nga prisohan.
11 Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang Labing Mataas nga Dios kag ginbaliwala nila ang iya mga laygay.
12 Gani ginpabudlayan niya sila sa ila mabug-at nga mga trabaho.
Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila.
13 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
14 Ginpamugto niya ang ila mga kadena
kag ginpanguha niya sila sa madulom gid nga prisohan.
15 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
16 Kay ginapangguba niya ang mga puwertahan nga saway
kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon.

17 May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan.
18 Nalainan sila sang tanan nga pagkaon kag dali na lang sila mapatay.
19 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
20 Nagmando siya sang kaayuhan kag nag-alayo sila.
Ginluwas niya sila sa kamatayon.
21 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
22 Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios;
kag samtang nagakanta sila sa kalipay isugid nila ang iya mga binuhatan.

23 May mga tawo nga nagsakay sa mga barko kag nagpanakayon sa kadagatan, nga amo ang ila palangabuhian.
24 Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan.
25 Sa iya nga pagmando, naghangin sing mabaskog kag nagdalagko ang mga balod.
26 Gani nagpaibabaw ang ila sakayan kag dayon nagpaidalom.
Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman.
27 Nagduling-duling sila pareho sa hubog
kag indi na sila makahibalo kon ano ang ila himuon.
28 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginbuligan niya sila.
29 Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin kag naglinaw ang dagat.
30 Nalipay sila sang maglinaw na,
kag gintuytuyan sila sang Dios sa dulungkaan nga ginahandom nila.
31 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
32 Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon
kag dayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala.

33 Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga desierto,
kag ginahimo niya ang mga tuburan nga mamala nga duta.
34 Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos,
tungod sang mga kalautan sang mga nagaestar dira.
35 Ginahimo niya ang desierto nga mga katubigan,
kag ginahimo niya ang mamala nga mga duta nga mga tuburan.
36 Ginapaestar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar
kag nagatukod sila dira sang siyudad nga ila estaran.
37 Nagasab-og sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas,
kag bugana ang ila mga patubas.
38 Ginapakamaayo sila sang Dios, kag nagadamo gid sila.
Bisan ang ila mga kasapatan wala niya ginatugutan nga magdiutay.

39 Kon nagadiutay sila kag nagakahuy-an tungod sang pagpigos, pagsakit, kag pagpaantos sa ila,
40 ginapakalain sang Dios ang mga nagapigos sa ila
kag ginapatalang sa desierto nga wala sing mga dalan.
41 Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pag-antos,
kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan.

42 Nakita ini sang mga matarong kag nagakalipay sila,
pero ang tanan nga malaot wala gid sing may masiling.

43 Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang;
dapat hunahunaon nila ang dako nga gugma sang Ginoo.

Notas al pie

  1. 107:4 may nagaestar nga mga tawo: ukon, puwede nila estaran.
  2. 107:7 may nagaestar nga mga tawo: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 4.