Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 1:1-6

卷一: 詩篇1—41

第 1 篇

有福之人

1-2不從惡人的計謀,

不與罪人為伍,

不和輕慢上帝的人同流合污,

只喜愛耶和華的律法,

晝夜默誦,

這樣的人有福了!

3他就像溪水旁的樹木——

按時結果子,

葉子也不凋零。

他必凡事亨通。

4惡人的光景卻截然不同!

他們就像被風吹散的糠秕。

5惡人在審判之日必無法逃脫,

罪人在義人的聚會中必站不住腳。

6因為耶和華看顧義人的腳步,

惡人的道路必通向滅亡。

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ