Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書

我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10 就是替阿尼西謀[a]求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11 他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12 我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13 我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14 不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15 或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16 你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17 如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18 如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19 我保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21 我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22 同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23 為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24 此外,我的同工馬可、亞里達古、底馬和路加都問候你。

25 願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!

Notas al pie

  1. 1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。

Nádej pre kazdého

List Filemónovi

Milý priateľ, želám milosť a pokoj tebe,

2-3 sestre Apfii, Archippovi i celému tvojmu domu! Píšem ti z väzenia, do ktorého som sa dostal pre zvesť o Kristu. Práve je pri mne aj Timotej.

Neprestajne ďakujem v modlitbách Bohu

za tvoju vernosť Pánu Ježišovi a lásku k všetkým bratom.

A modlím sa, aby si poznal, koľko dobra môžeme vykonať pod vplyvom Pána Ježiša Krista.

Tvoja láska, brat môj, mi spôsobila veľkú radosť a povzbudila ma, lebo si potešil srdcia všetkých veriacich.

Príhovor za sluhu

Chcem ťa o niečo poprosiť. Mohol by som ti síce v mene Krista prikázať, čo máš robiť, ale to by odo mňa nebolo príliš láskavé.

Preto dávam prednosť prosbe -- som už starý človek a teraz pre Krista ešte aj v žalári.

10 Týka sa to Onezima, ktorého som tu vo väzení priviedol k viere a mám ho rád ako vlastného syna.

11 Doteraz ti spôsobil viac škody ako osohu, ale teraz bude užitočný nám obidvom.

12 Posielam ti ho späť, akoby som ti posielal vlastné srdce.

13 Rád by som si ho nechal tu, aby mi uľahčoval môj pobyt vo väzení.

14 Nechcem to však urobiť bez tvojho súhlasu, aby ten dobrý skutok nebol vynútený, ale aby vyšiel od teba.

15 Azda preto sa musel Onezimus od teba na krátky čas vzdialiť, aby sa stal navždy tvojím -- už nie otrokom, ale milovaným bratom.

16 Ak je taký drahý mne, o to väčšmi bude milý tebe -- ako človek aj ako kresťan.

17 Ak som skutočne tvojím priateľom, prijmi ho tak, ako by som to bol ja sám.

18 Ak ťa nejako poškodil alebo je ti niečo dlžný, pripíš to na môj účet.

19 Ja, Pavol, potvrdzujem vlastnoručne, že ti to zaplatím. Nechcem ti pripomínať, že si mi dlžný aj sám seba.

20 Brat môj, mysli na Pána a urob mi tú láskavosť.

21 Nežiadal by som ťa o to, keby som si nebol istý, že urobíš ešte viac, ako ťa prosím.

22 Zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že sa vďaka vašim modlitbám budem môcť čoskoro k vám vrátiť.

Pozdravy

23-24 Pozdravuje ťa Epafras, ktorý je tu so mnou vo väzení pre vieru v Ježiša Krista, a tiež moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.