Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰福音 2

變水為酒

1第三天,在加利利的迦拿有人舉辦婚宴,耶穌的母親在那裡。 耶穌和門徒也被邀請去赴宴。 酒喝完了,耶穌的母親就對祂說:「他們沒有酒了。」 耶穌說:「婦人,這跟你我有什麼相干[a]?我的時候還沒有到。」 祂母親對僕人說:「祂叫你們做什麼,你們就做什麼。」 那裡有六口猶太人用來行潔淨禮儀的石缸,每口可以盛約一百升水。

耶穌對僕人說:「把缸倒滿水!」他們就往缸裡倒水,一直滿到缸口。 耶穌又說:「現在可以舀些出來,送給宴席總管。」他們就送了去。 那些僕人知道這酒是怎樣來的,宴席總管卻不知道。他嚐過那水變的酒後,便把新郎叫來, 10 對他說:「人們都是先拿好酒款待客人,等客人喝夠了,才把次等的拿出來,你卻把好酒留到現在!」 11 這是耶穌第一次行神蹟,是在加利利的迦拿行的,彰顯了祂的榮耀,門徒都信了祂。

12 這事以後,耶穌和祂的母親、弟弟並門徒一起去迦百農住了幾天。

潔淨聖殿

13 猶太人的逾越節快到了,耶穌便上耶路撒冷去。 14 祂看見聖殿區有人在賣牛羊和鴿子,還有人在兌換銀幣, 15 就用繩索做成鞭子把牛羊趕出去,倒掉錢商的銀幣,推翻他們的桌子, 16 又對賣鴿子的說:「把這些東西拿出去!不要把我父的殿當作市場。」 17 祂的門徒想起聖經上說:「我對你的殿充滿炙熱的愛。」

18 當時,猶太人質問祂:「你給我們顯什麼神蹟來證明你有權這樣做?」

19 耶穌回答說:「你們拆毀這座殿,我三天之內會把它重建起來。」

20 他們說:「這座殿用了四十六年才建成,你三天之內就要把它重建起來嗎?」 21 其實耶穌說的殿是指自己的身體, 22 所以等到祂從死裡復活以後,祂的門徒想起這句話,就相信了聖經和耶穌所傳的道。

23 耶穌在耶路撒冷過逾越節期間,許多人看見祂行的神蹟,就信了祂。 24 耶穌卻不信任他們,因為祂洞悉萬人。 25 不用別人告訴祂,祂也深知人的內心。

Notas al pie

  1. 2·4 這跟你我有什麼相干」或譯「我與你有什麼相干」。

Neno: Bibilia Takatifu

Yohana 2

Yesu Ahudhuria Harusi Mjini Kana

1Siku ya tatu kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ulioko Galilaya. Mama yake Yesu alikuwapo na Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa pia. Divai ilipowaishia, mama yake Yesu alimwambia, “Hawana divai.” Yesu akamjibu, “Mama, mbona unanihusisha kwenye jambo hili? Wakati wangu bado haujafika.” Mama yake akawaambia watumishi, “Lo lote atakalowaambia, fanyeni. ” Basi ilikuwapo hapo mitungi sita ya kuwekea maji ya kunawa, kufuatana na desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila mtungi ungeweza kujazwa kwa madebe sita au saba ya maji. Yesu akawaambia wale watumishi, “Ijazeni mitungi hiyo maji.” Wakaijaza mpaka juu. Kisha akawaambia, “Sasa choteni maji kidogo mumpelekee mkuu wa sherehe.” Wakachota, wakampelekea. Yule mkuu wa sherehe akayaonja yale maji ambayo yalikuwa yame geuka kuwa divai. Hakujua divai hiyo imetoka wapi ingawa wale watumishi waliochota yale maji walifahamu. Basi akamwita bwana harusi kando 10 akamwambia, “Watu wote huwapa wageni divai nzuri kwanza kisha wakianza kutosheka huwaletea divai hafifu.

Imekuwaje wewe ukaiweka divai nzuri mpaka sasa?”

11 Hii ilikuwa ishara ya kwanza aliyofanya Yesu. Muujiza huu ulifanyika katika mji wa Kana huko Galilaya, ambako Yesu alidhi hirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. 12 Baada ya haya, Yesu pamoja na mama yake, ndugu zake na wanafunzi wake, walikwenda Kapernaumu ambapo alikaa kwa siku chache.

Yesu Alitakasa Hekalu

13 Ilipokaribia sikukuu ya Wayahudi iitwayo Pasaka, Yesu alikwenda Yerusalemu. 14 Alipoingia Hekaluni aliwakuta watu wakiuza ng’ombe, kondoo na njiwa, na wengine wamekaa kwenye meza zao wakifanya biashara ya kubadilishana fedha. 15 Akatengeneza mjeledi wa kamba akawafukuza wote kutoka Hekaluni pamoja na kon doo na ng’ombe; akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilish ana fedha na kuzimwaga fedha zao. 16 Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, “Watoeni hapa! Mnathubutuje kuifanya nyumba ya Baba yangu kuwa soko?” 17 Wanafunzi wake wakakumbuka kuwa Maan diko yalisema: “Upendo wangu kwa nyumba yako utaniangamiza.”

18 Viongozi wa Wayahudi wakamwuliza, “Unaweza kutuonyesha ishara gani kuthibitisha una mamlaka ya kufanya mambo haya?”

19 Yesu akawajibu, “Livunjeni hili Hekalu, nami nitalijenga tena kwa siku tatu!”

20 Wale Wayahudi wakamjibu, “Hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka arobaini na sita. Wewe unasema unaweza kulijenga kwa siku tatu?”

21 Lakini yeye aliposema ‘Hekalu’ alikuwa anazungumzia mwili wake. 22 Kwa hiyo alipofufuliwa kutoka kwa wafu, wanafunzi wake walikumbuka maneno haya; wakayaamini Maandiko na yale maneno ali yosema Yesu.

23 Yesu alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, watu wengi waliona ishara za ajabu alizokuwa akifanya, wakamwamini. 24 Lakini Yesu hakuwa na imani nao kwa sababu aliwajua binadamu wote. 25 Hakuhitaji mtu ye yote amwambie lo lote kuhusu bina damu. Alijua yote yaliyokuwa mioyoni mwao.