Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰三書

我這作長老的寫信給親愛的該猶,就是我本著真理所愛的人。 親愛的弟兄,衷心地祝你凡事順利,身體和靈魂一樣健康。

該猶的好品行

有弟兄們來為你的行為做見證,說你忠心地遵行真理,這使我非常欣慰。 沒有比聽見自己的孩子遵行真理更使我歡喜了。

親愛的弟兄,你常常忠心地照顧素不相識的弟兄, 他們把你的愛心告訴了教會。願你照著上帝所喜悅的方式繼續幫助他們, 因為他們為了主耶穌的名四處傳道,不收取非信徒的任何東西。 我們應該接待這樣的人,好與他們一同傳揚真理。

丟特腓的惡行

我曾寫信給你那裡的教會,但喜歡做領袖的丟特腓不理會我們。 10 因此,我若去你們那裡,會提及他的所作所為,就是他怎樣惡言中傷我們。不僅如此,他還拒絕接待弟兄,並且禁止別人接待,甚至將接待的人趕出教會。

抑惡揚善

11 親愛的弟兄,不要效法罪惡,要效法美善。行善的人屬於上帝,行惡的人不認識上帝。 12 低米丟得到了眾人的好評,真理本身也為他做見證,我們也為他做見證。你們知道我們的見證是真實的。

結語

13 我本來有很多事想跟你談,但不想用筆墨寫給你, 14 只希望可以快快地見到你,跟你當面暢談。

15 祝你平安!這裡的朋友們都問候你,請代我一一問候你那邊的朋友。

Nádej pre kazdého

Tretí Jánov List

Ján, starší, milovanému Gájovi!

Môj milovaný, uisťujem ťa o svojej láske a modlím sa za teba, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako je zdravá tvoja duša.

Nesmierne som sa zaradoval, keď mi niektorí bratia, čo sa u mňa zastavili, porozprávali, že svojím životom verne nasleduješ pravdu.

Nič ma tak nepoteší ako správa, že moje deti sa držia Kristovej pravdy.

Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor.

Všade rozprávajú o tvojej láske. Robíš dobre, keď ich vybavíš na ďalšiu cestu, ako sa patrí na Božích služobníkov.

Pracujú predsa pre Krista, a preto neprijímajú podporu od neveriacich.

Pre takých ľudí máme mať otvorené dvere, a tak prispievať k šíreniu pravdy.

Zlý príklad

Napísal som vášmu zboru list, ale Diotrefes, ktorý chce mať medzi vami vždy prvé aj posledné slovo, nás neuznáva.

10 Keď prídem k vám, budem ho volať na zodpovednosť za to, že nás tak nepekne ohovára, neprijíma našich bratov, ba dokonca bráni tým, ktorí sa ich ujímajú, a vylučuje ich zo zboru.

11 Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo i jeho príkladný život potvrdzuje Božiu pravdu. Aj my sa zaňho zaručujeme a vieš, že naše svedectvo je spoľahlivé.

13 Rád by som napísal ešte viac, ale je to zbytočné,

14 lebo dúfam, že sa čoskoro uvidíme a dôkladne sa o všetkom pozhovárame.

15 Nech ti srdce napĺňa pokoj. Pozdravujú ťa priatelia a aj ty pozdrav všetkých bratov.