Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 27:1-27

1不要為明天誇口,

因為你不知明天會怎樣。

2讓別人誇獎你,不要開口自誇;

讓外人稱讚你,不要自吹自擂。

3石頭沉,沙土重,

不如愚人惹的麻煩重。

4暴怒固然殘酷,

憤恨好比狂瀾,

然而嫉妒更是無人能敵。

5開誠佈公的責備勝過隱藏的愛。

6朋友加的創傷出自真誠,

仇敵連連親吻卻是多餘。

7飽足的人連蜂蜜也嫌棄,

饑餓的人吃苦食也甘甜。

8離鄉背井的人就像離巢的飛鳥。

9膏油和香料使人暢快,

朋友的勸誡更加甘甜。

10不可拋棄你的朋友和父親的至交。

患難時別投靠兄弟,

近鄰勝過遠親。

11孩子啊,你要做智者,

使我的心喜樂,

我好回答譏笑我的人。

12明哲人遇禍躲避,

愚昧人前去受害。

13誰為陌生人作保,

就拿誰的衣服;

誰為淫婦作保,

誰就得交抵押。

14清早高聲為鄰舍祝福,

無異於咒詛他。

15喋喋不休的婦人,

就像雨天房屋漏個不停;

16想制止她猶如制止狂風,

又像用手抓油一樣困難。

17朋友互相切磋,

如鐵磨鐵越磨越利。

18看無花果樹的吃無花果,

照顧主人的也必得尊榮。

19水能映照人的面貌,

心能反映人的本相。

20陰間和死亡填不滿,

人的眼目永不滿足。

21鼎煉銀,爐煉金,

讚美也考驗人。

22就算把愚人放在臼裡與麥子一起搗碎,

他仍然難脫愚昧。

23你要瞭解你的羊群,

小心照料你的牲畜。

24因為錢財有用盡時,

冠冕不能萬代長存。

25乾草割去,嫩草長出,

山間的野草都被收起來。

26小羊的皮毛可做衣服,

賣山羊的錢可買田地,

27母山羊的奶足夠你和家人喝,

也夠養活你的僕婢。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 27:1-27

127:1 Lk 12:19-20; Yak 4:13; Mt 6:34; 1Fal 20:11Usijisifu kwa ajili ya kesho,

kwa kuwa hujui ni nini kitakachozaliwa kwa siku moja.

227:2 Mit 25:27Mwache mwingine akusifu,

wala si kinywa chako mwenyewe;

mtu mwingine afanye hivyo

na si midomo yako mwenyewe.

327:3 Ay 6:3; Es 1:12Jiwe ni zito na mchanga ni mzigo,

lakini kukasirishwa na mpumbavu ni kuzito kuliko vyote viwili.

427:4 1Yn 3:12Hasira ni ukatili na ghadhabu kali ni gharika,

lakini ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu?

527:5 Gal 2:14Afadhali karipio la wazi

kuliko upendo uliofichika.

627:6 Za 141:5; Mit 28:23Majeraha kutoka kwa rafiki yaonyesha uaminifu,

bali kubusu kwa adui ni kwingi sana.

727:7 Ay 6:7Yeye aliyeshiba huchukia kabisa asali,

bali kwa mwenye njaa

hata kile kilicho kichungu

kwake ni kitamu.

827:8 Isa 16:2; Ay 39:14Kama ndege atangatangavyo mbali na kiota chake,

ndivyo alivyo mtu atangatangaye

mbali na nyumbani mwake.

927:9 Es 2:12; Za 45:8Manukato na uvumba huleta furaha moyoni,

nao uzuri wa rafiki huchipuka

kutoka kwenye ushauri wake wa uaminifu.

1027:10 Mit 17:17Usimwache rafiki yako wala rafiki wa baba yako,

tena usiende nyumbani mwa ndugu yako

wakati umepatwa na maafa.

Bora jirani wa karibu

kuliko ndugu aliye mbali.

1127:11 Mit 10:1; 23:15-16; Mwa 24:60Mwanangu, uwe na hekima,

nawe ulete furaha moyoni mwangu,

ndipo nitakapoweza kumjibu yeyote

anitendaye kwa dharau.

1227:12 Mit 22:3Mtu mwenye busara huona hatari na kujificha,

bali mjinga huendelea mbele nayo ikamtesa.

1327:13 Mit 20:16Chukua vazi la yule awekaye dhamana

kwa ajili ya mgeni;

lishikilie iwe dhamana kama anafanya hivyo

kwa ajili ya mwanamke mpotovu.

1427:14 Za 12:2Kama mtu akimbariki jirani yake kwa sauti kuu

asubuhi na mapema,

itahesabiwa kama ni laana.

1527:15 Es 1:18; Mit 19:13Mke mgomvi ni kama

matone yasiyokoma ya siku ya mvua.

16Kumzuia yeye ni kama kuuzuia upepo

au kukamata mafuta kwa kiganja cha mkono.

17Kama vile chuma kinoavyo chuma,

ndivyo mtu amnoavyo mwenzake.

1827:18 1Kor 9:7; Lk 19:12-27; Kum 20:6Yeye autunzaye mtini atakula tunda lake,

naye amtunzaye bwana wake ataheshimiwa.

19Kama uso uonekanavyo kwenye maji,

ndivyo hivyo moyo wa mtu humwonyesha alivyo.

2027:20 Mit 30:15-16; Hab 2:5; Mhu 6:7Kuzimu na Uharibifu havishibi

kadhalika macho ya mwanadamu.

2127:21 Mit 17:3Kalibu ni kwa ajili ya fedha

na tanuru kwa ajili ya dhahabu,

bali mtu hupimwa kwa sifa azipokeazo.

2227:22 Isa 1:5; Yer 5:3; Mit 23:35Hata ukimtwanga mpumbavu kwenye kinu,

ukimtwanga kama nafaka kwa mchi,

hutauondoa upumbavu wake.

2327:23 Mit 12:10; Yer 5:3Hakikisha kuwa unajua hali ya makundi yako

ya kondoo na mbuzi,

angalia kwa bidii ngʼombe zako.

2427:24 Mit 23:5Kwa kuwa utajiri haudumu milele,

nayo taji haidumu vizazi vyote.

2527:25 Za 104:14Wakati majani makavu yameondolewa

na mapya yamechipua,

nayo majani toka milimani yamekusanywa,

26wana-kondoo watakupatia mavazi

na mbuzi thamani ya shamba.

27Utakuwa na maziwa mengi ya mbuzi

kukulisha wewe na jamaa yako,

na kuwalisha watumishi wako wa kike.