Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 2:1-22

智慧的益處

1孩子啊,

你若接受我的教誨,

珍愛我的誡命,

2側耳聆聽智慧,

傾心渴慕悟性;

3你若呼求洞見,

竭力追求悟性,

4尋它如尋銀子,

找它如找寶藏,

5你就會懂得敬畏耶和華,

認識上帝。

6因為耶和華賜人智慧,

知識和悟性出自祂的口。

7祂使正直人充滿智慧,

是行為純全者的盾牌。

8祂看守正義之路,

護衛虔誠人的道。

9這樣,你就明白何為仁義、

公平和正直,

懂得一切美善之道。

10因為智慧必進入你心,

知識必令你的靈歡快。

11明辨力必護佑你,

悟性必看顧你。

12智慧必救你遠離惡道,

脫離言語荒謬的人。

13他們捨棄正道,走上黑路,

14以行惡為樂,喜愛惡人的邪僻;

15他們的道路歪邪,行徑扭曲。

16智慧要救你脫離淫婦,

脫離花言巧語的妓女。

17她撇棄了年輕時的丈夫,

忘了在上帝面前立的約。

18她的家通向死亡,

她的路直達陰間。

19到她那裡的人都有去無回,

找不到生命之道。

20所以你要行善人的路,

守義人的道。

21因為在地上,

正直人必安居,

純全無過的人必長存,

22惡人必遭滅絕,

奸徒必被剷除。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 2:1-22

Faida Za Hekima

12:1 Mit 1:8Mwanangu, kama utayakubali maneno yangu

na kuyaweka akiba maagizo yangu ndani mwako,

22:2 Mit 22:17kutega sikio lako kwenye hekima

na kuweka moyo wako katika ufahamu,

32:3 Yak 1:5na kama ukiita busara

na kuita kwa sauti ufahamu,

42:4 Ay 3:21; Mt 13:44; 6:19-21na kama utaitafuta kama fedha

na kuitafuta sana kama hazina iliyofichwa,

52:5 Kum 4:6ndipo utakapoelewa kumcha Bwana

na kupata maarifa ya Mungu.

62:6 Ay 12:13; Lk 21:15; Yak 1:5Kwa maana Bwana hutoa hekima,

na kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu.

72:7 Mwa 6:9; 15:1; Mit 30:5-6; Za 84:11Anahifadhi ushindi kwa ajili ya mwadilifu,

yeye ni ngao kwa wale wasio na lawama,

82:8 1Sam 2:9; Za 18:25kwa kuwa hulinda mwenendo wa mwenye haki

na kuhifadhi njia ya waaminifu wake.

92:9 Kum 1:16Ndipo utafahamu lipi lililo kweli na haki

na sawa: yaani kila njia nzuri.

102:10 Mit 14:33Kwa maana hekima itaingia moyoni mwako,

nayo maarifa yataifurahisha nafsi yako.

112:11 Mit 4:6Busara itakuhifadhi

na ufahamu utakulinda.

122:12 Mit 2:16; 3:13-18; 4:5Hekima itakuokoa kutoka njia za waovu,

kutoka kwa watu ambao maneno yao yamepotoka,

132:13 Mit 4:19; Yn 3:19; Efe 4:18wale waachao mapito yaliyonyooka

wakatembea katika njia za giza,

142:14 Mit 15:21; Yer 11:15wale wapendao kutenda mabaya

na kufurahia upotovu wa ubaya,

152:15 Za 125:5; Mit 21:8ambao mapito yao yamepotoka

na ambao ni wapotovu katika njia zao.

162:16 Mit 6:20-29; 7:5-27Itakuokoa pia kutokana na mwanamke kahaba,

kutokana na mke aliyepotoka mwenye maneno

ya kushawishi kutenda ubaya,

172:17 Mal 2:14; Mwa 2:24aliyemwacha mwenzi wa ujana wake

na kupuuza agano alilofanya mbele ya Mungu.

182:18 Mit 5:5; 7:27; 9:18Kwa maana nyumba yake huelekea kwenye kifo

na mapito yake kwenye roho za waliokufa.

192:19 Mit 5:8; Mhu 7:26; Ebr 13:4Hakuna yeyote aendaye kwake akarudi,

au kufikia mapito ya uzima.

202:20 Ebr 6:12Hivyo utatembea katika njia za watu wema

na kushikamana na mapito ya wenye haki.

212:21 Za 37:29Kwa maana wanyofu wataishi katika nchi,

nao wasio na lawama watabakia ndani yake.

222:22 Ay 18:17; Za 37:38; Kum 29:28Bali waovu watakatiliwa mbali kutoka nchi,

nao wasio waaminifu watangʼolewa kutoka humo.