Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 15:1-33

1溫和的回答平息怒氣,

粗暴的言詞激起憤怒。

2智者的舌頭傳揚知識,

愚人的嘴巴吐露愚昧。

3耶和華的眼目無所不在,

善人和惡人都被祂鑒察。

4溫和的言詞帶來生命,

乖謬的話語傷透人心。

5愚人蔑視父親的管教,

接受責備的才算明智。

6義人家中財富充足,

惡人得利惹來禍患。

7智者的嘴傳揚知識,

愚人的心並非如此。

8耶和華憎恨惡人的祭物,

悅納正直人的祈禱。

9耶和華憎恨惡人的行徑,

喜愛追求公義的人。

10背離正道,必遭嚴懲;

厭惡責備,必致死亡。

11陰間和冥府15·11 冥府」希伯來文是「亞巴頓」,參考啟示錄9·11在耶和華面前尚且無法隱藏,

何況世人的心思呢!

12嘲諷者不愛聽責備,

也不願請教智者。

13心中喜樂,容光煥發;

心裡悲傷,精神頹喪。

14哲士渴慕知識,

愚人安於愚昧。

15困苦人天天受煎熬,

樂觀者常常有喜樂。

16財物雖少但敬畏耶和華,

勝過家財萬貫卻充滿煩惱。

17粗茶淡飯但彼此相愛,

勝過美酒佳餚卻互相憎恨。

18脾氣暴躁,惹起爭端;

忍耐克制,平息糾紛。

19懶惰人的路佈滿荊棘,

正直人的道平坦寬闊。

20智慧之子使父親歡喜,

愚昧的人卻藐視母親。

21無知者以愚昧為樂,

明哲人遵循正道。

22獨斷專行,計劃失敗;

集思廣益,事無不成。

23應對得體,心中愉快;

言語合宜,何等美好!

24智者循生命之路上升,

以免墜入陰間。

25耶和華拆毀傲慢人的房屋,

祂使寡婦的地界完整無損。

26耶和華憎恨惡人的意念,

喜愛純潔的言語。

27貪愛財富,自害己家;

厭惡賄賂,安然存活。

28義人三思而後答,

惡人張口吐惡言。

29耶和華遠離惡人,

卻聽義人的禱告。

30笑顏令人心喜,

喜訊滋潤骨頭。

31傾聽生命的訓誡,

使人與智者同列。

32不受管教就是輕看自己,

聽從責備才能得到智慧。

33敬畏耶和華使人得智慧,

學會謙卑後才能得尊榮。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 15:1-33

115:1 Mit 25:15; 2Nya 10:7; 1Fal 12:7Jawabu la upole hugeuza ghadhabu,

bali neno liumizalo huchochea hasira.

215:2 Mit 12:23; Mhu 10:12; Za 59:7Ulimi wa mwenye hekima husifu maarifa,

bali kinywa cha mpumbavu hufoka upumbavu.

315:3 2Nya 16:9; Ay 34:21; Ebr 4:13; Mit 5:21; Yer 16:17Macho ya Bwana yako kila mahali,

yakiwaangalia waovu na wema.

415:4 Za 5:9; Mit 10:11; 12:18Ulimi uletao uponyaji ni mti wa uzima,

bali ulimi udanganyao huponda roho.

5Mpumbavu hubeza maonyo ya baba yake,

bali yeyote akubaliye maonyo huonyesha busara.

615:6 Mit 8:21; 10:16Nyumba ya mwenye haki ina hazina kubwa,

bali mapato ya waovu huwaletea taabu.

715:7 Mit 15:2; 10:13Midomo ya mwenye hekima hueneza maarifa,

bali sivyo ilivyo mioyo ya wapumbavu.

815:8 Isa 61:8; Yer 6:20; Ay 35:13; Yn 9:31; Amo 5:22Bwana huchukia sana dhabihu za waovu,

bali maombi ya wanyofu humfurahisha Mungu.

915:9 Kum 7:13; 1Tim 6:11; Isa 51:1-7Bwana huchukia sana njia ya waovu,

bali huwapenda wale wafuatao haki.

1015:10 Mit 15:13; 17:22Adhabu kali humngoja yeye aachaye njia;

yeye achukiaye maonyo atakufa.

1115:11 Ay 26:6; Za 139:8; Isa 2:3; Yn 2:24; Ufu 2:23Mauti15:11 Yaani Sheol, maana yake ni Kuzimu. na Uharibifu15:11 Kwa Kiebrania ni Abadon. viko wazi mbele za Bwana:

je, si zaidi sana mioyo ya wanadamu!

12Mwenye mzaha huchukia maonyo;

hatataka shauri kwa mwenye hekima.

13Moyo wenye furaha hufanya uso uchangamke,

bali maumivu ya moyoni huponda roho.

14Moyo wa mwenye ufahamu hutafuta maarifa,

bali kinywa cha mpumbavu hujilisha upumbavu.

15Siku zote za wanaoonewa ni za taabu,

bali moyo mchangamfu una karamu ya kudumu.

1615:16 Za 18:17; 1Tim 6:6; Mit 16:8Afadhali kuwa na kidogo pamoja na kumcha Bwana,

kuliko mali nyingi pamoja na ghasia.

1715:17 Mit 17:1; Mhu 4:6Afadhali chakula cha mboga mahali palipo na upendo

kuliko nyama ya ndama iliyonona pamoja na chuki.

1815:18 Mit 14:17; 26:21; Mwa 13:8; Mit 6:16-19; 14:17; Mwa 13:8Mtu mwepesi wa hasira huchochea ugomvi,

bali mtu mvumilivu hutuliza ugomvi.

1915:19 Mit 22:5Njia ya mvivu imezibwa na miiba,

bali njia ya mwenye haki ni barabara kuu.

2015:20 Mit 10:1Mwana mwenye hekima huleta furaha kwa baba yake,

bali mtu mpumbavu humdharau mama yake.

2115:21 Mit 2:14; 10:23; Efe 5:15Upumbavu humfurahisha mtu ambaye hana akili,

bali mtu mwenye ufahamu hushika njia iliyonyooka.

2215:22 Mit 16:7; 1Fal 1:12; Mit 24:6; 11:14Mipango hushindwa kufanikiwa kwa ajili ya kukosa ushauri,

bali kukiwa na washauri wengi hufanikiwa.

2315:23 Mit 12:14; 25:11Mtu hupata furaha katika kutoa jibu linalofaa:

je, ni zuri namna gani neno lililotoka kwa wakati wake!

2415:24 Flp 3:20; 3:20Mapito ya uzima huelekea juu kwa ajili ya wenye hekima

kumwepusha asiende chini kaburini.

2515:25 Mit 12:7; Kum 19:14; Za 68:5-6; Kum 19:14; Mit 23:10-11Bwana hubomoa nyumba ya mtu mwenye kiburi,

bali huilinda mipaka ya mjane isiguswe.

2615:26 Za 59:7Bwana huchukia sana mawazo ya mwovu,

bali mawazo ya wale walio safi humfurahisha yeye.

2715:27 Za 15:5; Isa 1:23; Yos 6:18; Zek 5:3; Za 94:11; Mit 6:16; Za 18:27Mtu mwenye tamaa huletea jamaa yake taabu,

bali yeye achukiaye rushwa ataishi.

2815:28 1Pet 3:15; Mit 14:8Moyo wa mwenye haki hupima majibu yake,

bali kinywa cha mwovu hufoka ubaya.

2915:29 Isa 59:2; Efe 2:12; Yn 9:21; Rum 8:26Bwana yuko mbali na waovu,

bali husikia maombi ya wenye haki.

3015:30 Mit 25:25Mtazamo wa tabasamu huleta furaha moyoni,

nazo habari njema huipa mifupa afya.

3115:31 Mit 9:7-9; 12:1Yeye asikilizaye maonyo yatoayo uzima

atakuwa miongoni mwa wenye hekima.

3215:32 Mit 1:7; 12:1; Mhu 7:5Yeye anayedharau maonyo hujidharau mwenyewe,

bali yeyote anayekubali maonyo hupata ufahamu.

3315:33 Mit 29:23; Isa 66:2Kumcha Bwana humfundisha mtu hekima,

nao unyenyekevu huja kabla ya heshima.