Chinese Contemporary Bible (Traditional)

民數記 1:1-54

以色列的第一次人口統計

1以色列人離開埃及後第二年的二月一日,耶和華在西奈曠野的會幕中對摩西說: 2「你要按以色列人的宗族和家系統計人口,登記所有男子的姓名。 3你和亞倫要一隊一隊地統計以色列人中二十歲以上、有作戰能力的男子。 4每一支派要有一個人來協助你們。他們都是各宗族的族長, 5名單如下。

呂便支派示丟珥的兒子以利蘇6西緬支派蘇利沙代的兒子示路蔑7猶大支派亞米拿達的兒子拿順8以薩迦支派蘇押的兒子拿坦業9西布倫支派希倫的兒子以利押10約瑟的後裔——以法蓮支派亞米忽的兒子以利沙瑪瑪拿西支派比大蘇的兒子迦瑪列11便雅憫支派基多尼的兒子亞比但12支派亞米沙代的兒子亞希以謝13亞設支派俄蘭的兒子帕結14迦得支派丟珥的兒子以利雅薩15拿弗他利支派以南的兒子亞希拉。」

16他們都是從會眾中選出來的,是各支派的首領,也是以色列的將領。

17摩西亞倫在這些族長的幫助下, 18在二月一日招聚全體會眾,按照宗族和家系統計人口,登記所有二十歲以上的男子。 19摩西照耶和華的吩咐在西奈曠野統計人口。

20-21以色列的長子呂便支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬六千五百人。

22-23西緬支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬九千三百人。

24-25迦得支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬五千六百五十人。

26-27猶大支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有七萬四千六百人。

28-29以薩迦支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬四千四百人。

30-31西布倫支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬七千四百人。

32-33約瑟的後裔中,以法蓮支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬零五百人。

34-35瑪拿西支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有三萬二千二百人。

36-37便雅憫支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有三萬五千四百人。

38-39支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有六萬二千七百人。

40-41亞設支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬一千五百人。

42-43拿弗他利支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬三千四百人。

44以上就是摩西亞倫和各代表自己家族的十二位以色列首領所統計的男子人數。 45這樣,以色列人中二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來, 46共有六十萬零三千五百五十人。 47其中不包括利未人, 48因為耶和華曾經對摩西說: 49「你不要統計利未支派的人數,不要把他們的人數算在以色列人中。 50你要派利未人負責搬運和照料放約櫃的聖幕及其所有器具,他們要在聖幕四圍紮營。 51在遷移的時候,利未人要負責拆卸和支搭聖幕;其他人若走近聖幕,必被處死。 52以色列人要按照他們的隊伍各自紮營,各歸本旗。 53利未人要在放約櫃的聖幕四周紮營,防止以色列人觸怒耶和華。利未人負責看守聖幕。」 54以色列人就按耶和華對摩西的吩咐行了。

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.