Chinese Contemporary Bible (Traditional)

民數記 1

以色列的第一次人口統計

1以色列人離開埃及後第二年的二月一日,耶和華在西奈曠野的會幕中對摩西說: 「你要按以色列人的宗族和家系統計人口,登記所有男子的姓名。 你和亞倫要一隊一隊地統計以色列人中二十歲以上、有作戰能力的男子。 每一支派要有一個人來協助你們。他們都是各宗族的族長, 名單如下。

「呂便支派示丟珥的兒子以利蘇、 西緬支派蘇利沙代的兒子示路蔑、 猶大支派亞米拿達的兒子拿順、 以薩迦支派蘇押的兒子拿坦業、 西布倫支派希倫的兒子以利押、 10 約瑟的後裔——以法蓮支派亞米忽的兒子以利沙瑪和瑪拿西支派比大蘇的兒子迦瑪列、 11 便雅憫支派基多尼的兒子亞比但、 12 但支派亞米沙代的兒子亞希以謝、 13 亞設支派俄蘭的兒子帕結、 14 迦得支派丟珥的兒子以利雅薩、 15 拿弗他利支派以南的兒子亞希拉。」

16 他們都是從會眾中選出來的,是各支派的首領,也是以色列的將領。

17 摩西和亞倫在這些族長的幫助下, 18 在二月一日招聚全體會眾,按照宗族和家系統計人口,登記所有二十歲以上的男子。 19 摩西照耶和華的吩咐在西奈曠野統計人口。

20-21 以色列的長子呂便支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬六千五百人。

22-23 西緬支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬九千三百人。

24-25 迦得支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬五千六百五十人。

26-27 猶大支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有七萬四千六百人。

28-29 以薩迦支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬四千四百人。

30-31 西布倫支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬七千四百人。

32-33 約瑟的後裔中,以法蓮支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬零五百人。

34-35 瑪拿西支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有三萬二千二百人。

36-37 便雅憫支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有三萬五千四百人。

38-39 但支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有六萬二千七百人。

40-41 亞設支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有四萬一千五百人。

42-43 拿弗他利支派中,二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來,共有五萬三千四百人。

44 以上就是摩西、亞倫和各代表自己家族的十二位以色列首領所統計的男子人數。 45 這樣,以色列人中二十歲以上、有作戰能力的男子按宗族、家系和姓名一一被登記下來, 46 共有六十萬零三千五百五十人。 47 其中不包括利未人, 48 因為耶和華曾經對摩西說: 49 「你不要統計利未支派的人數,不要把他們的人數算在以色列人中。 50 你要派利未人負責搬運和照料放約櫃的聖幕及其所有器具,他們要在聖幕四圍紮營。 51 在遷移的時候,利未人要負責拆卸和支搭聖幕;其他人若走近聖幕,必被處死。 52 以色列人要按照他們的隊伍各自紮營,各歸本旗。 53 但利未人要在放約櫃的聖幕四周紮營,防止以色列人觸怒耶和華。利未人負責看守聖幕。」 54 以色列人就按耶和華對摩西的吩咐行了。

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan