Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志下 15

亞撒的改革

1上帝的靈降在俄德的兒子亞撒利雅身上, 他便出來迎接亞撒,對他說:「亞撒啊,所有的猶大人和便雅憫人啊,請聽我說!你們若順從耶和華,祂必與你們同在。你們若尋求祂,祂必讓你們尋見。你們若背棄祂,祂必離棄你們。 以色列人已經許久沒有真神,沒有祭司教導,也沒有律法。 然而,他們在患難時歸向以色列的上帝耶和華,尋求祂,祂就讓他們尋見。 那時,人們出入不得平安,因為各地都有動亂。 邦國與邦國、城邑與城邑互相攻擊破壞,因為上帝用各樣的災難擾亂他們。 但你們要剛強,不要雙手發軟,因為你們必因所行的而得獎賞。」

亞撒聽了俄德的兒子亞撒利雅先知的預言,就鼓起勇氣在猶大和便雅憫全境以及他在以法蓮山區奪取的各城邑剷除可憎的神像,並在耶和華殿的走廊前重修耶和華的祭壇。

當時,有許多以法蓮人、瑪拿西人和西緬人看見亞撒的上帝耶和華與他同在,就從以色列來投奔他,寄居在猶大。亞撒把他們和所有的猶大人與便雅憫人都招聚在一起。 10 亞撒執政第十五年三月,他們聚集在耶路撒冷。 11 當天,他們從擄物中取出七百頭牛和七千隻羊獻給耶和華。 12 他們又與他們祖先的上帝耶和華立約,要全心全意地尋求祂。 13 凡不尋求以色列的上帝耶和華的,無論男女老幼,一律處死。 14 他們高聲向耶和華起誓,並吹響號角。 15 猶大人都為所起的誓而歡喜快樂,因他們誠心起誓、誠意尋求耶和華,耶和華就讓他們尋見,並賜他們四境平安。

16 亞撒王廢除了他祖母瑪迦的太后之位,因為她造了可憎的亞舍拉神像。亞撒將她的神像砍倒、打碎,燒毀在汲淪溪旁。 17 儘管他還沒有把邱壇從以色列除去,但他一生對耶和華忠心。 18 他將他父親和自己奉獻給上帝的金銀及器皿都帶到上帝的殿裡。

19 從那時直到亞撒執政第三十五年,國中都沒有戰爭。

Ang Pulong Sang Dios

2 Cronica 15

Ang Mga Pagbag-o nga Ginhimo ni Asa

1Karon, gin-gamhan sang Espiritu sang Dios si Azaria nga anak ni Oded. Nagpakigkita siya kay Asa kag nagsiling sa iya, “Pamatii ninyo ako Haring Asa, kag tanan kamo nga taga-Juda kag taga-Benjamin. Magapabilin ang Ginoo sa inyo samtang nagapabilin kamo sa iya. Kon magdangop kamo sa iya, makita ninyo ang iya kaayo. Pero kon talikdan ninyo siya, talikdan man niya kamo. Sa malawig nga panahon nagkabuhi ang mga Israelinhon nga wala sing matuod nga Dios, wala sing mga pari nga nagatudlo sa ila, kag wala sing kasuguan. Pero sa ila kalisod, nagdangop sila sa Ginoo, ang Dios sang Israel, kag ginbuligan niya sila. Sadto nga tion, delikado ang pagbiyahe tungod kay nagaginamo ang mga tawo. Nagailinaway ang mga nasyon kag ang mga siyudad, tungod ginpagamo sila sang Dios paagi sa nagkalain-lain nga mga kalisod. Pero kamo iya, magpakaisog kamo kag indi magkaluya, kay ang inyo mga binuhatan pagabalusan.”

Pagkabati ni Asa sa mensahi ni Azaria nga anak ni Oded, nagpakaisog siya. Ginpakuha niya ang makangilil-ad nga mga dios-dios sa bug-os nga Juda kag Benjamin, kag sa mga banwa nga iya naagaw sa kabukiran sang Efraim. Ginpakay-o niya ang halaran sang Ginoo nga ara sa atubangan sang balkon sang templo sang Ginoo.

Dayon ginpatipon niya ang tanan nga katawhan sang Juda kag Benjamin, kag ang mga katawhan halin sa Efraim, Manase, kag Simeon nga nag-estar upod sa ila. Madamo ang nagsaylo sa Juda halin sa Israel sang makita nila nga si Asa ginaupdan sang Ginoo nga iya Dios.

10 Nagtipon sila sa Jerusalem sang ikatatlo nga bulan sang ika-15 nga tuig sang paghari ni Asa. 11 Kag sa sina nga tion naghalad sila sa Ginoo sang mga sapat halin sa ila naagaw sa inaway—700 ka baka kag 7,000 ka karnero kag kanding. 12 Naghimo sila sang kasugtanan nga magdangop sa Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, sa bug-os nila nga tagipusuon kag kalag. 13 Ang bisan sin-o nga indi magdangop sa Ginoo, ang Dios sang Israel, pagapatyon, bata man ukon tigulang, lalaki man ukon babayi. 14 Nagsumpa sila sa Ginoo sa mabaskog nga tingog, nga may paghinugyaw kag pagpatunog sang mga trumpeta kag mga budyong. 15 Nagkalipay gid ang tanan nga taga-Juda tungod kay nagsumpa sila sing tinagipusuon. Nagdangop sila sa Dios nga hugot gid sa ila tagipusuon, kag nakita nila ang iya kaayo. Kag ginhatagan sila sang Ginoo sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot.

16 Ginpahalin man ni Haring Asa ang iya lola nga si Maaca sa iya pagkarayna tungod kay naghimo siya sang makangilil-ad nga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. Ginpautod ni Asa ini nga hulohaligi kag ginpabis-ak, kag ginpasunog sa Kidron nga ililigan sang tubig. 17 Bisan wala madula ang tanan nga simbahan sa mataas nga mga lugar sa Israel, nagpabilin nga matutom si Asa sa Ginoo sa bug-os niya nga kabuhi. 18 Gindala niya sa templo sang Dios ang mga pilak, mga bulawan, kag ang iban pa nga mga butang nga gindedikar niya kag sang iya amay sa Dios.

19 Wala gid sing inaway hasta sa ika-35 nga tuig sang paghari ni Asa.