Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提摩太後書 1

1我保羅奉上帝的旨意,按照在基督耶穌裡所應許的生命作基督耶穌的使徒, 寫信給我親愛的兒子提摩太。

願父上帝和我們的主基督耶穌的恩典、憐憫和平安臨到你!

勉勵忠心事奉

我日夜不停地為你禱告,對我效法祖先用清潔的良心事奉的上帝充滿了感恩。 每逢想起你流淚的情形,我就渴望見你,好使我的心充滿喜樂。 我記得你那真誠無偽的信心。你外祖母羅以和你母親友妮基首先有了這信心,我深信你也有。 因此我提醒你,要把上帝在我把手按在你身上時賜給你的恩賜充分發揮出來。 因為上帝賜給我們的不是懦弱的心,而是剛強、仁愛、自律的心。

所以,你不要羞於為我們的主做見證,也不要以我這為主被囚的人為恥,要靠著上帝的能力和我一同為福音受苦。 上帝拯救了我們,並呼召我們過聖潔的生活,不是因為我們的行為,而是出於祂的旨意和恩典。早在萬古以前,祂就在基督耶穌裡把這恩典賜給我們了, 10 如今藉著我們救主基督耶穌的降世顯明了出來。基督已經消滅了死亡,藉著福音將不朽的生命彰顯了出來。

11 我為了這福音受委派做傳道人、使徒和教師。 12 我因此而遭受這些苦難,但我不以為恥,因為我知道我所信的是誰,也深信祂能保守祂所託付我的[a],一直到那日[b] 13 你要以在基督耶穌裡的信心和愛心,把從我這裡聽到的正確教導當作典範遵守, 14 要靠著住在我們裡面的聖靈牢牢守住交託給你的美善之道。

15 你知道幾乎所有亞細亞的人都離棄了我,其中包括腓吉路和黑摩其尼。 16 願主憐憫阿尼色弗一家人,他常常鼓勵我,不以我被囚禁為恥。 17 他在羅馬的時候千方百計尋訪我的下落,直到找著我為止。 18 你很清楚,他從前在以弗所怎樣在各個方面服侍我。願主再來時格外地憐憫他。

Notas al pie

  1. 1·12 祂所託付我的」又可翻譯為「我所信託祂的」。
  2. 1·12 那日」指保羅站在基督面前交帳的日子。

Nkwa Asem

Timoteo II 1

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Kristo Yesu somafo Paulo a Onyankopɔn pɛ nti, ɔde rebɛkyerɛ baako a yɛne Kristo Yesu ayɛ nti wahyɛ yɛn asetena ho bɔ no.

De kɔma me ba pa Timoteo: Adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoe mfi Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu nka wo.

Meda Onyankopɔn a mede adwene mu fann som no sɛnea me mpanyimfo yɛe no ase. Daa, anadwo ne awia, mekae wo wɔ me mpaebɔ mu.

Mekae su a wusu na mepɛ sɛ mihu wo a, na m’ani agye.

Mekae gyidi a emu yɛ den a wowɔ. Saa ara nso na mekae gyidi a na wo nena Lois ne wo na Eunike nso wɔ. Migye di sɛ wo nso wowɔ bi saa ara.

Eyi nti merebɔ wo nkae sɛ kae akyɛde a bere a mede me nsa guu wo so no Onyankopɔn de maa wo no. Efisɛ, Honhom a Onyankopɔn de maa yɛn no mma yɛnyɛ ahufo; na mmom, Honhom no ma yɛn tumi, ɔdɔ ne ahohyɛso. Mfɛre sɛ wubedi Awurade ho adanse; saa ara nso na mma me odeduani nso ho nyɛ wo fɛre. Na sɛ ɔhaw bi to wo Asɛmpa no ka ho a, gyina pintinn wɔ ahoɔden a Onyankopɔn de ama wo no mu.

Ogyee yɛn nkwa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ ne de. Ɛnyɛ biribi pa bi a yɛyɛ nti, na mmom n’adom ara kwa. Ansa na wɔrehyɛ wiase ase no, na ɔnam Kristo Yesu so kyɛɛ yɛn saa adom no 10 nanso mprempren, wɔnam Agyenkwa Kristo Yesu no ba a ɔbɛba so ada no adi akyerɛ yɛn. Watwa owu tumi so nam Asɛmpa no so ama yɛahu nkwa a enni awiei. 11 Onyankopɔn ayi me sɛ menna Asɛmpa no adi sɛ ɔsomafo ne ɔkyerɛkyerɛfo.

12 Ɛnam eyinom so nti na mihu saa amane yi. Nanso meda so wɔ gyidi, efisɛ, minim nea mede me ho ato no so no na minim nso sɛ ɔbɛkora nea mede ahyɛ ne nsa no ama da no nso.

13 So nokwasɛm a mekyerɛɛ wo no mu, na fa yɛ nhwɛsode di akyi, na tena gyidi ne ɔdɔ a ɛyɛ yɛn de a aka yɛne Kristo Yesu abom no mu. 14 Hwɛ nneɛma pa a wɔnam Honhom Kronkron tumi a ɛte yɛn mu so de agyaw yɛn no so yiye.

15 Sɛnea wunim no, Kristofo a wofii Asia baa ha no nyinaa aguan agya me. Figelo ne Hermogene nso ka wɔn ho. 16 Awurade nhu Onisiforo fifo mmɔbɔ efisɛ, ɔhyɛɛ me nkuran mpɛn pii. N’ani anwu wɔ me ho sɛ mada afiase pɛn, 17 na oduu Roma ara pɛ, ɔbɔɔ mmɔden hwehwɛɛ me ara kosii sɛ ohuu me. 18 Awurade mmoa no na da no onnya ahummɔbɔ mfi Awurade no nkyɛn! Wunim akwan horow a ɔfaa so boaa me wɔ Efeso.