Chinese Contemporary Bible (Traditional)

帖撒羅尼迦前書 3:1-13

1最後我們無法再忍受思念之苦,就決定我們這些人留在雅典, 2提摩太去你們那裡。他在傳揚基督福音的事工上是我們的弟兄、上帝的同工。他去是要鼓勵你們,使你們信心堅定, 3免得有人因遭受這些患難而動搖,因為你們知道我們必遭受患難。 4我們在你們那裡時曾預先告訴過你們,我們會遭遇患難,你們知道後來果然如此。 5因此,我無法再等下去了,就派提摩太到你們那裡看看你們的信心如何,免得那誘惑人的誘惑了你們,使我們的心血都白費了。

喜聞佳訊

6現在,提摩太剛從你們那裡回來,把有關你們信心和愛心的好消息告訴了我們。他說你們常常思念我們,很想見到我們,就像我們渴望見到你們一樣。 7弟兄姊妹,你們的信心使我們在萬般困苦和患難中得到了激勵。 8得知你們靠著主堅定不移,我們現在感到振奮。 9你們使我們在上帝面前感到非常喜樂,我們該怎樣為你們感謝上帝呢! 10我們晝夜懇切禱告,渴望能見到你們,彌補你們信心的不足之處。

11願我們的父上帝和我們的主耶穌引領我們到你們那裡。 12願主使你們彼此之間的愛和對他人的愛一齊增長,甚至滿溢出來,就像我們愛你們一樣。 13這樣,當我們的主耶穌帶著祂的眾聖徒再來時,你們可以在我們的父上帝面前心裡剛強,完全聖潔,無可指責。

Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 3:1-13

1Sa dihang dili na namo maantos ang among kamingaw kaninyo nakahukom kami nga mas maayo nga magpabilin na lang kami sa Atenas 2ug si Timoteo ang paanhaon namo diha kaninyo. Ato siyang igsoon ug kauban namo nga nagaalagad sa Dios pinaagi sa pagpanudlo sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo. Gipaanha namo siya kaninyo aron madasig kamo ug malig-on ang inyong pagtuo, 3aron nga dili kamo matarog sa mga paglutos nga inyong nasinati. Kay nasayod man kamo nga masinati gayod nato kini. 4Sa diha pa kami uban kaninyo, nagpasidaan na kaming daan nga lutoson gayod kita. Ug karon nasayran na ninyo nga mao gayod kini ang nahitabo. 5Mao nga gipaanha ko diha si Timoteo aron masayran ko ang kahimtang sa inyong pagtuo. Dili gayod ako mahimutang, kay nabalaka ako nga basig napildi na kamo ni Satanas ug ang among pagtudlo kaninyo mahimong walay kapuslanan.

6Karon nahibalik na dinhi si Timoteo ug maayo ang iyang gibalita kanamo. Nagsugilon siya nga ang inyong pagtuo sa Dios lig-on pa gihapon ug nagahigugmaay kamo sa usag usa. Gisuginlan usab niya kami nga kanunay kamong malipayon sa inyong paghinumdom kanamo, ug nangandoy kamo nga makigkita kanamo sama sa among pagpangandoy nga makigkita kaninyo. 7Busa mga igsoon, bisan daghan ang among giantos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. 8Nahimutang na kami, kay nasayran namo nga ang inyong pagtuo sa Ginoo lig-on pa gihapon. 9Hilabihan ang among pagpasalamat sa Dios sa kalipay nga iyang gihatag kanamo tungod sa inyong pagtuo. 10Adlaw ug gabii nagaampo gayod kami nga magkita kita pag-usab aron makatudlo pa kami kaninyo ug madugangan ang unsa man nga kulang sa inyong pagtuo.

11Hinaut nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Jesus mohatag kanamo sa kahigayonan nga makaanha kami diha kaninyo. 12Ug hinaut nga tabangan kamo sa Ginoo nga magdugang pa gayod ang inyong paghigugma sa usag usa ug sa tanan nga katawhan sama sa among paghigugma kaninyo. 13Sa ingon niini nga pamaagi mapalig-on niya ang inyong mga kasingkasing, ug mahimo niya kamong matarong ug walay ikasaway atubangan sa atong Dios nga Amahan sa adlaw nga ang Ginoong Jesus mobalik dinhi uban sa tanan niya nga mga pinili.3:13 pinili: Tingali ang buot ipasabot, mga anghel o, mga katawhan sa Dios o, mga anghel ug ang katawhan sa Dios.