Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 8

更美之約的大祭司

1我們所講的要點是:我們有這樣一位大祭司,祂現在已經坐在天上至高上帝的寶座右邊, 並在聖所裡供職。這聖所就是真正的聖幕,不是人建立的,而是主親手建立的。 所有的大祭司都是為了向上帝獻禮物和祭物而設立的,因此我們這位大祭司也必須有所獻上。 祂如果是在地上,根本不會做祭司,因為地上已經有照律法向上帝獻禮物的祭司了。 這些祭司的事奉都是仿效和反映天上的事,正如摩西建聖幕的時候,上帝指示他說:

「你務要照著在山上指示你的樣式造各樣的器具。」

但如今,基督得到了一個更超越的職任,正如祂擔任了更美之約的中保,這約是根據更美的應許所立的。 因為如果第一個約沒有缺點,就不必另立新約了。 然而,上帝指責祂的百姓,說:

「看啊,時候將到,
我要與以色列家和猶大家另立新約,
這約不同於我與他們祖先所立的約,
就是我牽著他們祖先的手領他們離開埃及時所立的。
因為他們不持守我的約,
所以我不再理會他們。
這是主說的。
10 主又說,那些日子以後,
我將與以色列家立這樣的約,
我要把我的律法放在他們腦中,
寫在他們心上。
我要作他們的上帝,
他們要作我的子民。
11 誰都無需再教導自己的鄰居和弟兄,
說,『你要認識主。』
因為他們無論尊卑都必認識我。
12 我要赦免他們的過犯,
忘掉他們的罪惡。」

13 上帝既然說要立新約,就是把以前的約當作舊的了,那漸漸過時、陳舊的東西很快就會消失。

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 8

Nové kňazstvo a nová zmluva

1 Z toho, čo sme povedali, vyplýva: Máme veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici Božieho trónu v nebesiach.

Slúži tak ako v pravej svätyni a v stánku, ktorý postavil sám Pán, a nie človek.

Každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete. Aj Kristus musel priniesť obeť.

Tu na zemi by Kristus nemohol byť kňazom, lebo tu bolo dosť kňazov, ktorí prinášali dary podľa zákona.

Tí však slúžili vo svätyni, ktorá je len náznakom a tieňom nebeskej svätyne. Veď Boh prísne uložil Mojžišovi, keď mal postaviť stánok: Dbaj, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu Sinaj."

No Ježiš dostal vznešenejšiu službu, práve tak ako je prostredníkom vyššej zmluvy, založenej na lepších zasľúbeniach.

Keby totiž tá pravá zmluva bola bez chyby, nebolo by ju treba nahradiť druhou.

Ale keď Boh karhá svoj ľud, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, keď s národom izraelským a s národom judským uzavriem novú zmluvu.

Táto nová zmluva bude iná ako tá, čo som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni ju nedodržali, a tak som sa ich zriekol.

10 Ale toto je nová zmluva, ktorú uzavriem s národom izraelským po tých dňoch," hovorí Pán. "Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.

11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat brata slovami:Poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho.

12 Zľutujem sa nad ich previneniami a ich hriechy už ani nespomeniem."

13 Keď Boh hovorí o novej zmluve, naznačuje tým, že prvá je zastaraná a stratila platnosť. A čo je zastarané a prežité, blíži sa k zániku.