Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 8

更美之約的大祭司

1我們所講的要點是:我們有這樣一位大祭司,祂現在已經坐在天上至高上帝的寶座右邊, 並在聖所裡供職。這聖所就是真正的聖幕,不是人建立的,而是主親手建立的。 所有的大祭司都是為了向上帝獻禮物和祭物而設立的,因此我們這位大祭司也必須有所獻上。 祂如果是在地上,根本不會做祭司,因為地上已經有照律法向上帝獻禮物的祭司了。 這些祭司的事奉都是仿效和反映天上的事,正如摩西建聖幕的時候,上帝指示他說:

「你務要照著在山上指示你的樣式造各樣的器具。」

但如今,基督得到了一個更超越的職任,正如祂擔任了更美之約的中保,這約是根據更美的應許所立的。 因為如果第一個約沒有缺點,就不必另立新約了。 然而,上帝指責祂的百姓,說:

「看啊,時候將到,
我要與以色列家和猶大家另立新約,
這約不同於我與他們祖先所立的約,
就是我牽著他們祖先的手領他們離開埃及時所立的。
因為他們不持守我的約,
所以我不再理會他們。
這是主說的。
10 主又說,那些日子以後,
我將與以色列家立這樣的約,
我要把我的律法放在他們腦中,
寫在他們心上。
我要作他們的上帝,
他們要作我的子民。
11 誰都無需再教導自己的鄰居和弟兄,
說,『你要認識主。』
因為他們無論尊卑都必認識我。
12 我要赦免他們的過犯,
忘掉他們的罪惡。」

13 上帝既然說要立新約,就是把以前的約當作舊的了,那漸漸過時、陳舊的東西很快就會消失。

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 8

Si Jesus amo ang aton Pangulo nga Pari

1Amo ini ang buot namon silingon sang amon ginahambal: nga kita subong may pangulo na nga pari nga nagapungko sa tuo sang trono sang Makagagahom nga Dios sa langit. Nagaalagad siya mismo didto sa Labing Balaan nga Lugar bilang pangulo nga pari. Indi tawo ang naghimo sang sina nga lugar kundi ang Ginoo mismo. Ang kada pangulo nga pari ginapili nga maghalad sa Dios sang mga halad nga mga sapat kag iban pa nga mga halad. Gani ang aton pangulo nga pari dapat may ihalad man. Kon diri pa siya sa duta, indi mahimo nga mangin pari siya, kay halin pa sang una may mga pari na diri nga nagahalad suno sa Kasuguan. Ang ila ginahimo nga mga paghalad landong lang sang mga butang nga ginahimo didto sa langit. Nahibaluan ta ini tungod kay sadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan nagsiling ang Dios sa iya, “Siguraduha nga ipahimo mo ini tanan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.”[a] Pero sa matuod lang, ang obra ni Jesus bilang pangulo nga pari mas maayo sang sa obra sang ato nga mga pari. Kag ang bag-o nga kasugtanan subong nga iya ginpatigayon mas maayo pa kon ikomparar sa una nga kasugtanan. Tungod kay ang bag-o nga kasugtanan ginabasi sa mas maayo pa nga mga promisa sang Dios.

Kon wala sing kakulangan ang una nga kasugtanan indi na kuntani kinahanglan nga ilisan. Pero nakita sang Dios ang kakulangan sang mga tawo nga nagsunod sa una nga kasugtanan. Gani nagsiling siya,

“Magaabot ang tion nga magahimo ako sang bag-o nga kasugtanan sa katawhan sang Israel kag sang Juda,
kag ini indi na pareho sang una nga kasugtanan nga akon ginhimo sa ila mga katigulangan sadtong gintuytuyan ko sila paguwa sa Egipto.
Wala nila pagsunda ang una nga kasugtanan nga ginhatag ko sa ila.
Amo ato nga ginpabay-an ko na lang sila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

10 Nagsiling pa ang Ginoo,

“Ang bag-o nga kasugtanan nga akon himuon sa katawhan sang Israel sa palaabuton nga mga inadlaw amo ini: Ibutang ko ang akon mga sugo sa ila hunahuna, kag isulat ko ini sa ila tagipusuon.
Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan.
11 Wala na sing may magsiling pa sa iya kasimanwa ukon sa iya utod nga dapat kilalahon niya ang Ginoo.
Tungod kay sila tanan magakilala sa akon, halin sa pinakakubos hasta sa pinakadungganon.
12 Kay patawaron ko sila sa ila mga malain nga nahimo; indi ko na pagdumdumon ang ila mga sala.”[b]

13 Kag tungod kay nagsiling ang Dios nga may bag-o na nga kasugtanan, maathag nga ang una nga kasugtanan daan na, kag ang bisan ano nga daan na kag wala na ginagamit, madula na lang.

Notas al pie

  1. 8:5 Exo. 25:40.
  2. 8:12 Jer. 31:31-34.