Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 6

1所以我們要離開有關基督的初級道理,努力邁向成熟,而不是再次打基礎:教導為致死的行為悔改、信靠上帝、 各種洗禮、按手禮、死人復活、永遠的審判等道理。 上帝若許可,我們會這樣做。

有些人曾蒙上帝光照,嚐過天賜恩典的滋味,有份於聖靈, 嚐過上帝之道的甘美,領悟到永世的權能, 卻背棄了真道,讓他們重新悔改是不可能的。因為他們等於把上帝的兒子重新釘在十字架上,使祂再度公開受辱。 一塊經常受到雨水滋潤的田地若為耕種的人長出莊稼來,就蒙上帝賜福; 若長出來的盡是荊棘和蒺藜,就毫無價值,它會面臨被咒詛的危險,最後必遭焚燒。

親愛的弟兄姊妹,雖然我們這樣說,卻深信你們的光景比這強,有得救的表現。 10 因為上帝並非不公義,以致忘記你們為祂所做的工作以及你們過去和現在服侍聖徒所表現的愛心。 11 願你們各人從始至終表現出同樣的殷勤,以便對所盼望的有完全的把握。 12 這樣,你們就不致懶散,可以效法那些憑信心和忍耐承受應許的人。

上帝的應許可靠

13 當初,上帝向亞伯拉罕許下諾言的時候,因為沒有比自己更大的可以憑著起誓,就憑自己起誓說: 14 「我必賜福給你,使你子孫眾多。」 15 亞伯拉罕經過耐心的等待,得到了上帝的應許。

16 人總是指著比自己更大的起誓,並用誓言作保證,了結各樣的爭論。 17 同樣,上帝為要向承受應許的人顯明祂的旨意絕不更改,就用誓言向他們保證。 18 上帝絕不說謊,祂將永不改變的應許和誓言給了我們,使我們這些尋找避難所、持定擺在前面之盼望的人可以大得鼓勵。 19 我們有這盼望作我們靈魂的錨,既安穩又可靠,一直通往聖幕裡面的至聖所。 20 耶穌照麥基洗德的模式成了永遠的大祭司,祂替我們先進入了聖幕內。

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 6

1Gani tungod kay dugay na kita nga nagatuo, kinahanglan bayaan na naton inang mga nahauna nga mga pagpanudlo parte kay Cristo, kag magpadayon kita sa madalom nga mga pagpanudlo. Indi ta na pagbalik-balikon ang parte sa paghinulsol kag pagbiya sa wala sing pulos nga mga buhat kag ang parte sa pagtuo sa Dios, ang mga pagpanudlo parte sa pagbautiso, parte sa pagtungtong sang kamot sa ulo, sa pagbanhaw sang mga patay, kag sa paghukom sang Dios sa kada tawo kon ano ang iya mangin kahimtangan sa wala sing katapusan. Ang aton himuon, kon itugot sang Dios, magpadayon kita sa pagtuon sang madalom nga mga pagpanudlo 4-6 agod indi kita makabiya sa iya. Kay kon ang tawo magbiya sa Dios, indi na gid mahimo nga mapahinulsol siya kag mapabalik liwat sa Dios. Nasanagan na ang iya hunahuna, nakaambit na siya sang pagpakamaayo nga halin sa Dios, nakabaton na sang Espiritu Santo, nakatilaw na sang mga pagpakamaayo nga halin sa pulong sang Dios, kag nabatyagan pa niya ang gahom nga ipakita gid sa palaabuton nga mga inadlaw. Pagkatapos kon magbiya pa siya sa Dios, indi na gid mahimo nga mapahinulsol siya kag mapabalik liwat sa Dios, tungod kay pareho lang nga ginalansang niya liwat sa krus kag ginapakahuy-an ang Anak sang Dios.

Ang aton halimbawa pareho sa duta nga ginapakamaayo sang Dios kon pagkatapos nga maulanan permi nagapatubo sang mga tanom nga mapuslan sang nagapangabudlay sini. Pero kon ang nagatubo puro lang tunukon nga tanom, ti wala ina sing pulos; gani sumpaon na lang sang Dios, kag sa ulihi sunugon.

Mga hinigugma, bisan nagahambal kami pareho sini sa inyo, nasiguro namon nga maayo ang inyo kahimtangan kon parte sa inyo kaluwasan. 10 Matarong ang Dios, kag indi mahimo nga malimtan niya ang inyo maayo nga mga binuhatan kag ang inyo gugma sa iya nga inyo ginpakita kag padayon nga ginapakita paagi sa inyo pagbulig sa inyo kapareho nga mga katawhan sang Dios. 11 Gusto namon nga ang kada isa sa inyo magpadayon nga matutom sa inyo paglaom sa Dios hasta sa katapusan, agod mabaton ninyo ang inyo ginalauman. 12 Indi kamo magtinamad, kundi sunda ninyo ang mga tawo nga paagi sa ila pagtuo kag pagkamainantuson nagabaton sang mga promisa sang Dios.

Matuod gid ang Promisa sang Dios

13 Tan-awa bala ninyo si Abraham: sang magpromisa ang Dios sa iya, wala naggamit ang Dios sang iban nga ngalan agod pamatud-an niya ang iya promisa kundi gin-gamit niya ang iya kaugalingon nga ngalan tungod kay wala na sing may makalabaw pa sa iya. 14 Nagsiling siya, “Pakamaayuhon ko gid ikaw kag padamuon ko gid ang imo mga kaliwat.”[a] 15 Karon, naghulat si Abraham nga may pagpailob, gani nabaton niya ang ginpromisa sang Dios. 16 Nagapanumpa ang tawo sa ngalan sang Dios nga mas labaw pa sa iya agod patihan siya kag para wala na sing madamo pa nga sugilanon. 17 Amo man ang ginhimo sang Dios sang una sa mga tawo nga iya ginpromisahan. Ginpakita niya sa ila paagi sa iya pagsumpa nga tumanon gid niya ang iya ginpromisa. 18 Kag ang duha nga ini ka butang, ang promisa kag ang sumpa, indi gid magbalhin, kay indi gid mahimo nga magbutig ang Dios. Gani kita nga nakadangop na sa iya may malig-on na gid nga paglaom nga himuon gid niya ang iya ginpromisa sa aton. 19 Ang ini nga paglaom amo ang nagahatag sang kasiguruhan sa aton kabuhi, kay nagaabot ini mismo sa Labing Balaan nga Lugar 20 nga sa diin didto si Jesus nga nag-una para sa aton. Siya ang aton wala sing katapusan nga pangulo nga pari pareho sang pagkapari ni Melkizedek.

Notas al pie

  1. 6:14 Gen. 22:16, 17.